Empo TV

UDI vil ha utviklingshemmet mann på anbud

Foto: Brage Aronsen

Foto: Brage Aronsen

Dritan Kreshpaj er mannen som UDI la på anbud fordi ingen kommuner ville bosette ham. I Verdal kommune har han hatt et trygt botilbud der han har blitt kjent med mange og fått opprettet en verge. Etter at Utlendings- direktoratet ville flytte Dritan ble Østre Toten hans nye bostedskommune fordi Ecura fikk anbudet.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.02.2022 kl 12:41

Trønder-Avisa har i sakens anledning intervjuet flere personer som kjenner Dritan Kreshpaj. Broren hans, Skerdi sier at han frykter det verste. Dritan er avhengig av den tryggheten han har fått gjennom mange år gjennom botilbudet og omsorgstilbudet han har fått i Verdal kommune. Der er det folk som kjenner ham godt, etter å ha jobbet så tett med ham i mange år. Vergen han har nå, advokat Ronald Eriksen Brevik sier at alle involverte fagpersoner er bekymret for Dritan. De frykter at flyttingen kan bli en belastning for ham. Vergen mener de ulike faginstansene ikke er blitt hørt på i tilstrekkelig grad så langt. Vergen er også bekymret.
Dritans tidligere verge Wenche Natland Dahlen, har også uttalt seg til Trønder-Avisa. Hun sier at beboerens helse ble grundig dokumentert, og diagnosene hans ble satt. Ingen av disse er reversible. Hvis Dritan skal beholde en god helse er et stabilt miljø med trygge rammer en forutsetning. Han trenger trygge omgivelser med et kompetent personale han har gått et godt forhold til gjennom 17 år sammenhengende.
– For et samfunn som vil fremstå som menneskelig og sivilisert, så finnes det en grense for hvor langt en kan strekke de økonomiske prioriteringene. I denne saken har både UDI og Justis- og beredskapsdepartementet overskredet den grensen. Nå må politikerne i Verdal kommune vise både menneskelighet og ansvar (Snorre Ness, fylkesleder NFU Trøndelag).
Regiondirektør Belen Birkenes i UDI region Vest, sier til Trønder-Avisa at de er sikre på at den nye leverandøren Ecura vil sikre god pleie og yte gode omsorgstjenester i den nye vertskommunen. Spesialhelsetjenesten vil sikre vedkommende nødvendig helsehjelphelsetjenester på samme måte som resten av innbyggerne i kommunen. De har jobbet tett sammen med Ecura og den tidligere leverandøren Stendi og er opptatt av at overføringen skal skje på en så god måte som mulig.
Det hører med til saken at Verdals ordfører Pål Sverre Fikse, ikke var kjent med saken, men har startet undersøkelser for å finne ut mer, sier Jens Petter Gitlesens i sin Nfu-blogg.

Mannen som UDI la på anbud