Empo TV

Rogaland:

Anita må flytte etter tvangsvedtak fra Randaberg kommune

- Handler om å gi et godt tilbud til brukerne, sier kommunaldirektøren.

Anita Nesse (43) er utviklingshemmet og har Cornelia de Langes syndrom, en svært sjelden tilstand som kun 30 personer i Norge har. Nå har hun og de 11 andre hun bor sammen med i et bofellesskap i Randaberg kommune fått brev fra kommunen om at de må flytte fra bofellesskapet.

Publisert:

Anita har fått tilbud om å flytte til det som heter Vistestølen sykehjem.
Ifølge kommunen skal de gjøre en ombygging, som etter planen er ferdig i september. Etter dette kan flyttingen skje, men det er ikke satt en eksakt dato, og det kan bli lenge til. Monica Oftedal er søsteren og vergen til Anita. Hun ble svært overrasket da det kom brev fra kommunen om at søsteren på sikt må flytte. Det skulle vise seg å være en svært dårlig opplevelse for henne. Anita har tidligere bodd på et sykehjem på grunn av en sykkelulykke. Der ble hun satt på antidepressiva og følte seg svært isolert. Da Anita, etter noen måneder fikk tilbud om egen leilighet ble hun svært glad. Der har hun klart seg selv i 20 år.

Kommunaldirektør i Randaberg kommune, Tone Haugen sier til NRK at flyttingen av de utviklingshemmede handler om å gi et godt tilbud til brukerne. Hun sier også at kommunen ønsker å utnytte ressursene sine. Kommunedirektøren sier at det skal være en lang og verdig prosess, men at alle til slutt må flytte.

Tidligere ordfører i Randaberg kommune og forbundsleder i NFU, Norsk forening for utviklingshemmede, Tom Tvedt liker det ikke. Han mener kommunen tvangsflytter de utviklingshemmede inn på institusjon. Han mener at kommunen er ute etter stordriftsfordeler det vil si å samle de utviklingshemmede. Han viser til en epost utgitt av Rune Devold as i 2020, der det står at kommunen kan spare 8,2 millioner kroner i året ved å samle tjenestemottaker.

– Randaberg stimulerer til å bygge en institusjon for utviklingshemmede. Det er noe vi forlot i 1999 gjennom HVPU-reformen. De skal bo på lik linje som alle andre, sier Tvedt.

Kommunen avviser dette, men sier at de selvsagt ønsker å bruke ressursene sine på en god måte. At det er snakk om en institusjon aviser de blankt.

– Det skal bygges helt om. Det skal bli nye og fine leiligheter. Absolutt ingen skal flytte inn på en institusjon, sier kommunedirektøren. At enkelte opplever at det har vært en dårlig prosess, mener hun er beklagelig.

– Det er trist og leit å høre, og det må vi ta innover oss. Videre må vi lære å involvere enda mer, så er det også noen som er fornøyde. Men endring og prosess er ikke enkelt, sier Tone Haugen til NRK

Se mer:

NRK Distriktsnyheter Rogaland

NFU: NRK omtaler tvangsflytting i Randaberg