Empo TV

Vil gjøre det lettere å ansette funksjonshemmede i kommunene

«Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Til det trenger vi rammer som gjør dette mulig. Det har vi fått nå», sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. KS har bedt om at kommunene skal få den samme muligheten som staten til å gjøre unntak fra det såkalte kvalifikasjonsprinsippet for å sørge for at flere funksjonshemmede og folk med hull i CV-en kommer i jobb.

Publisert:

Kommunene får de samme unntaksmulighetene som staten har for å gjøre det lettere å ansette folk som står utenfor arbeidslivet på grunn av funksjonsnedsettelse eller «hull i CV-en». Et gjennomslag for arbeidsinkludering i kommunal sektor! Slik beskriver kommunenes organisasjon KS innholdet i et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

«Det er en prioritert målsetning at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. For å nå dette målet er det både nødvendig og ønskelig at fellesskapet stiller opp med aktive tiltak for å hjelpe folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer inn i arbeid», skriver departementet. Derfor mener departementet at det i enkelte tilfeller kan være «hensiktsmessig å gjøre begrensede unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne og personer med fravær fra arbeid eller utdanning kommer i arbeid». Prinsippet om at kvalifikasjon skal sikte at den som er best kvalifisert for en stilling blir ansatt står i veien når kommuner og fylkeskommuner skal ansette personer som står utenfor arbeidslivet. Dette kommer fram både i forskning og erfaring.

Her har staten flere muligheter og virkemidler i sitt regelverk enn hva kommunal sektor har. Dette har KS tatt opp med staten, senest i et møte i juni. Nå har de altså fått gjennomslag, skriver Handikapnytt. «Dette er vi svært glade for», sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, i en nyhetsmelding på KS’ nettsider. Nå får kommunal sektor større mulighet til å ansette personer i utenforskap i kommunale jobber, mener Gangsø. Han påpeker at kvalifikasjonsprinsippet fortsatt er hovedregelen, men at det kan gjøres saklige unntak for menneske som står utenfor arbeidslivet på grunn av funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid og utdanning.

Saken er fra Handikapnytt

Nå blir det lettere for kommunene å ansette funksjonshemmede