Empo TV

Webinar om rus og utviklingshemning

14. april arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk lidelse et gratis seminar der temaet er ruslidelse hos personer med utviklingshemming. Datoen er 14. april og seminaret som i år er heldigitalt, går fra klokka 09.00 ...

Publisert:

14. april arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk lidelse et gratis seminar der temaet er ruslidelse hos personer med utviklingshemming. Datoen er 14. april og seminaret som i år er heldigitalt, går fra klokka 09.00 – 14.00.

Det finnes få tall på hvor utbredt rusmisbruk er blant personer med utviklingshemning. Det er lite tradisjon i rusbehandlingen for å tenke at kognitive vansker kan skyldes utviklingshemning. Derfor har vi valgt dette som tema for årets NKUP-seminar. - Det er viktig for oss som kompetansetjeneste å sette søkelyset på områder innen vårt fagfelt som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet. Og vi er ekstra stolte av at vi til dette webinaret har fått med oss dyktige eksperter fra Nederland, sier leder Ellen Kathrine Munkhaugen.

Marijke van Dijk og Joanneke van der Nagel er blant Europas fremste fagpersoner på området utviklingshemming og rus. De jobber ved senteret Tactus i Nederland. På senterets hjemmeside presenterer de seg som en organisasjon hvor behandlingen tar utgangspunkt i brukerens egen styrke og muligheter. De skriver: "Det betyr ikke at noen må finne ut av dette selv. Vi er her for å hjelpe. Vi hjelper brukeren, men også pårørende og fagfolk. Fordi vi kan gjøre det sammen!".

Norske eksperter bidrar også

Vi har også fått med oss dyktige fagpersoner fra Norge som skal dele sin kunnskap og sine erfaringer fra feltet;

  • Kirsten Braatveit er forsker i Helse Fonna HF og psykologspesialist ved Blå Kors Haugaland A-senter. Braatveit har en doktorgrad om rusmisbruk blant personer med utviklingshemming.
  • Oddbjørn Hove er psykologspesialist og leder ved PPU (Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede) ved Klinikk for Psykisk Helsevern i Helse Fonna. Han har en doktorgrad om metoder for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser for personer med utviklingshemming.
  • Trine Lise Bakken er fag-og forskningsleder i NKUP. Hun er også førsteamanuensis ved videreutdanningen Utviklingshemming og psykisk helse ved OsloMet. Hun har en doktorgrad som omfatter indikatorer på schizofrene psykoser og kommunikasjon med mennesker med autisme, utviklingshemning og schizofreni.

Saken er fra Oslo universitetssykehus.no

Les hele saken her: webinar i rus og utviklingshemning

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen