Empo TV

Bevegelseshemmede kan få posten rett på døra

[b]Vi sender og mottar mindre post på papir. Det har ført til at Posten ønsker å effektivisere og forenkle postombæringen. En del av forenklingen er å samle flest mulig postkasser i samlestativer, slik at det blir raskere for budene å ...

Publisert:

Vi sender og mottar mindre post på papir. Det har ført til at Posten ønsker å effektivisere og forenkle postombæringen. En del av forenklingen er å samle flest mulig postkasser i samlestativer, slik at det blir raskere for budene å levere. Arbeidet med å samle postkasser har foregått lenge, og det pågår fortsatt.  Postloven åpner for at bevegelseshemmede som ikke kan få andre i husstanden til å hente posten for seg, kan få tillatelse til å sette opp postkassen nærmere, faktisk helt ved sin egen inngangsdør.

Posten kan kreve legeerklæring som dokumentasjon på behovet. Søknaden vurderes av Posten lokalt, og dersom søker oppfyller kriteriene for bevegelseshemning innvilges søknaden. Eventuelt avslag kan klages på, og blir da vurdert på høyere nivå i Posten. Informasjon om dette er sendt ut til alle husstander i brevs form. I brevene som sendes ut, er det informasjon om bakgrunn for ønsket postkasseplassering, ny plassering og hvilke adresser som anmodes om å samle kassene på samme plassering.

Postforskriften stiller krav om at bevegelseshemmede skal få posten levert i postkasse ved inngangsdør til bolig når behovet tilsier det. Posten gir opplæring til sine ansatte oghar interne rutiner som ivaretar kravene. Antallet postkasser med slik plassering registreres ikke. Det foreligger ingen sentral oversikt over hvor mange søknader som kommer, da dette i utgangspunktet vurderes av distribusjonsenhetene lokalt. Postforskriften stiller krav om at bevegelseshemmede skal få posten levert i postkasse ved inngangsdør til bolig når behovet tilsier det. Posten har interne rutiner som ivaretar kravene.

Pressesjefen i Posten sier til Handikapnytt at nesten 90 prosent av landets 2,4 millioner postkasser er blitt samlet med andre kasser. Digitaliseringen av samfunnet gjør at vi kommuniserer på andre måter enn før. Hver husstand får nå gjennomsnittlig bare to–tre brev i uken. Det er naturlig at Posten endrer seg i takt med resten av samfunnet.

Les hele saken på Handikapnytt.no:

Handikapnytt.no - Slik kan du få posten lvert ved din egen inngangsdør