Empo TV
Illustrasjon.
 Foto: OpenAI / Dall-E

Illustrasjon. Foto: OpenAI / Dall-E

Frivillige organisasjoner kan miste bingoinntekter

Frykter store inntektstap for frivilligheten

Reduserte bingoinntekter rammer hardt: Frivillige organisasjoner kan miste inntil 70 prosent av bingoinntektene på grunn av en forskriftsendring fra januar neste år, ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

Publisert:

Frivillige lag og organisasjoner kan få inntekter fra bingo. De kan få overskudd fra den lokale bingoen eller ved å arrangere bingo selv. Nå står de i fare for å miste en betydelig del av inntektene sine. En endring i forskrifter truer med å kutte bingoinntektene til disse organisasjonene, i følge Handikapnytt. I Norges Handikapforbund går hele 12 millioner av bingoinntektene til drift i regionene og lokallagene.

Forbundsleder i NHF, Tove Linnea Brandvik, forteller til Handikapnytt at forskriftsendringene betyr mindre penger til drift for lokallagene og deres aktiviteter rundt om i landet.

– Mange av inntektskildene våre er tilskuddsordninger avgrenset av strenge rammer for hva de kan brukes til. Vi risikerer å få mindre penger til å drive frivillig arbeid som ikke er styrt av andre. Det varierer også mellom lokallagene og regionene hvor mye de får av kommunale tilskudd og midler fra fond og legater, forteller Brandvik til Handikapnytt.

Bingoinntektene inngår også som en vital del av driften i Blindeforbundets lokale og regionale enheter. Lederen for Blindeforbundet, Terje André Olsen, forklarer konsekvensene av et slikt inntektstap klart og tydelig.

– Det vil bety at vi må redusere aktivitetsnivået i fylkeslagene og lokallagene. Bingoinntektene er med og finansierer at vi arrangerer kurs og at folk møtes og utveksler erfaringer, sier Olsen.

Bakgrunnen for endringen i lovverket skal være for å begrense problemet med spillavhengighet.

- Vi har trukket oss ut fra drift av pengespill, og vi er enige i at det er viktig å redusere risikoen for spilleavhengighet. Derfor er vi enig i at det skal være stramme retningslinjer, men vi skjønner ikke forskjellsbehandlingen av de ulike typene pengespill, og bingo er vurdert som spillet med minst risiko for avhengighet, sier Tove Linnea Brandvik.

I et debattinnlegg i Handikapnytt viser hun og Norges Blindeforbunds leder Terje André Olsen til at tapsgrensen vil bli mindre enn en fjerdedel for bingo enn for Rikstoto og spill i Norsk Tipping. De ønsker ikke en aggressiv inntektskilde som skaper problemer for andre.

- Bingo er den spilleinntekten med lavest risiko for spillavhengighet, sier Terje André Olsen.

Blindeforbundets lokallag og fylkeslag har en samlet inntekt på mellom seks og sju millioner kroner i året fra bingo.

- Det vil bety at vi må redusere aktivitetsnivået i fylkeslagene og lokallagene. Bingoinntektene er med og finansierer at vi arrangerer kurs og at folk møtes og utveksler erfaringer, sier Olsen.

Les mer:
Livsviktig aktivitet ofres med bingokutt
Kan miste bingoinntekter

Kilde: Handikapnytt