Må selv betale for å gi råd til NRK

Må selv betale for å gi råd til NRK

NRKs brukerråd får ikke dekket utgifter knyttet til rådsmøtene.

Publisert:

Gustav Granheim er med i NRKs brukerråd, men får ikke dekket reiseutgifter. Med 5 timers reisevei i forbindelse med møtene, er det et rent tapsprosjekt å delta.

Tilgjengelighetspris med bismak

Tilgjengelighetspris med bismak

Publisert:

I et leserinnlegg i avisa Varden setter Inger Judith Aks fra Porsgrunn spørsmålstegn ved kommunens troverdighet når de deler ut tilgjengelighetsprisen, samtidig som de bygger en 10 meter høy trapp som skaper fysiske hindere for blant annet eldre og funksjonshemmede på Osebakken.

Uloba arrangerer Stolthetsparaden 8. juni i Oslo

Uloba arrangerer Stolthetsparaden 8. juni i Oslo

Arrangementer i både Oslo og Drammen

Publisert: - Oppdatert: 07.06.2024 kl 09:21

Stolthetsparaden i Oslo sentrum 8. juni er en del av Independent Living-festivalen, og festivalsjef Anneth Nielsen fra ULOBA forteller at den vil bære preg av de store politiske sakene for funksjonshemmede nå: høringen om CRPD-utredningen og den lovede stortingsmeldingen om brukerstyrt personlig ...

Nye beredskapsråd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nye beredskapsråd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2024 kl 12:00

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har endret sine råd for egenberedskap, og anbefaler nå at folk skal kunne dekke sine grunnleggende behov i sju dager ved en eventuell krise.

Frambu søker kandidater til studie

Frambu søker kandidater til studie

Å vokse opp med utagerende atferd fra et søsken med funksjonsnedsettelse

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2024 kl 12:02

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser ønsker å undersøke hvordan barn har opplevd å ha blitt utsatt for episoder med fysisk, eller verbal utagering fra et søsken men en utviklingshemming, eller nevroutviklingsforstyrrelse, som gir en annerledes forståelsesramme gjennom oppveksten. ...

Akershus slott mer tilgjengelig for alle

Akershus slott mer tilgjengelig for alle

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2024 kl 11:15

For syv år siden startet arbeidet med å gjøre Akershus slott mer tilgjengelig for alle. Søndag 26. mai deltok Funksjonshemmedes fellesorganisasjon på åpningen av siste delen av arbeidet- omlegging av brostein. Akershus slott er et godt eksempel på hvordan offentlige bygninger kan gjøres ...

Lav økning i grunnbeløpet i årets trygdeoppgjør

Lav økning i grunnbeløpet i årets trygdeoppgjør

Forskjellsbehandlingen forsetter, sier Tom Tvedt i SAFO

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2024 kl 12:03

I årets trygdeoppgjør økes grunnbeløpet i folketrygden med 5408 kroner til 124.027 kroner i året. Oppgjøret beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

Kan igjen bli flere el-sparkesykler i Oslo

Norges Handikapforbund reagerer:

Kan igjen bli flere el-sparkesykler i Oslo

Publisert: - Oppdatert: 21.05.2024 kl 10:24

Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund protesterer etter byrådets forslag om å oppheve maks-grensen for antall el-sparkesykler til utleie i ytre deler av Oslo.

MDG-leder Arild Hermstad fikk utdelt rullestol på landsmøtet

MDG-leder Arild Hermstad fikk utdelt rullestol på landsmøtet

Må sitte i rullestol en hel dag på jobben

Publisert:

Det var Miljøpartiet de Grønnes (MDG) funksjonsnettverk som overrakte partilederen en rullestol, så partilederen selv vil kunne forstå bedre hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse. I løpet av året skal Arild Hermstad være med funkisnettverket i MDG og tilbringe en dag på jobben ...

NAV - en tikkende personvernbombe

NAV - en tikkende personvernbombe

Publisert:

Rødt og SV slår alarm om Navs personvernpraksis: Da Datatilsynet avdekket lovbrudd, ila de en bot på rekordstore 20 millioner. Nav forsvarer sin håndtering av sensitiv informasjon.

"HateCycle" - et forskningsprosjekt om hatkriminalitet

"HateCycle" - et forskningsprosjekt om hatkriminalitet

Prosjektet ber publikum om hjelp

Publisert:

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er helt eller delvis motivert av hat eller negative holdninger mot personer og- eller grupper. Nå har Senter for ekstremismeforskning (C-REX) startet opp et prosjekt for å kartlegge omfanget av handlingene.

Ingrid Nyeggen (26) mistet assistenten da hun flyttet

Mistet assistenten da hun flyttet

Publisert:

Toromsleiligheten på Bekkestua har bemanning. De skal assistere beboerne etter avtale med kommunen. Ingrid Nyeggen valgte å flytte til bemannet bolig for å føle seg tryggere også de timene hun ikke hadde brukerstyrt personlig assistanse. Men så mistet hun all personlig assistanse.

"Gigantene" kommer...

Scoringer og pasninger i ny TV-serie

"Gigantene" ankommer NRK tirsdag 16. april

Publisert:

Sommeren 2023 ble World Dwarf Games, et idrettsmesterskap for kortvokste, arrangert i Köln. Som en del av arrangementet ble det arrangert et fotball-VM for kortvokste, der Norge var representert for første gang. Nå får vi være vitne til landslagets forberedelser i den nye NRK-serien ...

Lite fokus på utviklingshemmede som bruker rusmidler

Lite fokus på utviklingshemmede som bruker rusmidler

Prosjektet "URO" skal lære utviklingshemmede om rus og konsekvenser

Publisert:

Personer med utviklingshemming bruker også rusmidler, men det har ikke vært noe snakk om at utviklingshemmede kan havne i rusmiljøet. Nå skal et nytt prosjekt som heter "URO" skal lære utviklingshemmede om rusmidler og konsekvensen av å bruke det.

- Uverdig og diskriminerende

Anne-Kat. Hærland forlot Farmen:

- Uverdig og diskriminerende

Publisert:

Anne-Kat. Hærland tar et kraftig oppgjør med TV 2 etter "Farmen Kjendis"-deltagelsen – kritiserer manglende tilrettelegging og forståelse for hennes funksjonshemming.

Om søstre, selvmord og det å leve

Dokumentaren "Søstre elsker evig" kommer på kino 12. april

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2024 kl 13:14

Fredag 12. april er det premiere på den nye, norske dokumentarfilmen "Søstre elsker evig". Med filmen ønsker regissør Sigve Endresen å bidra til større åpenhet rundt det tabubelagt temaet selvmord.

Digitale skoleløsninger bryter loven

Nedslående rapport:

Digitale skoleløsninger bryter loven

Truer retten til likeverdig opplæring for dyslektikere

Publisert:

Nylig la Tilsynet for universell utforming av IKT frem en nedslående rapport om digitale løsninger i skolen. Alle læremidlene som har blitt undersøkt brøt med kravene til universell utforming. Dette er en systematisk svikt som hindrer barn med nedsatt funksjonsevne i å delta på like vilkår ...

Snart klart for "Ibelin"-premiere

Snart klart for "Ibelin"-premiere

Funksjonsnedsatte skuespillere lydlegger filmen

Publisert:

Fredag 8. mars er det premiere på den norske dokumentarfilmen "Ibelin", som har høstet heder og ære i de siste månedene. Filmen handler om livet til gameren Mats Steen (1989 - 2014), som i dataspillet "World of Warcraft" var kjent som Lord Ibelin Redmoore. Steen led av en muskelsykdom og gikk ...

Fem fylker har fått redusert tilrettelagt transport

Dårligere TT-tilbud:

Fem fylker har fått redusert tilrettelagt transport

Publisert:

Fra nyttår reduserte tre fylker i det tidligere Viken grunnbeløpet for TT-transport. Det betyr at de som bruker TT-ordningen får mindre penger å kjøre for, eller færre turer. I tillegg har Møre og Romsdal vedtatt å redusere antallet personer som har ordningen. Troms har også kuttet i ...

Frivillige organisasjoner kan miste bingoinntekter

Frivillige organisasjoner kan miste bingoinntekter

Frykter store inntektstap for frivilligheten

Publisert:

Reduserte bingoinntekter rammer hardt: Frivillige organisasjoner kan miste inntil 70 prosent av bingoinntektene på grunn av en forskriftsendring fra januar neste år, ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

Stortinget vil sikre BPA, men ikke høyere utdanning for funksjonshemmede

Stortinget vil sikre BPA, men ikke høyere utdanning for funksjonshemmede

Publisert:

16. februar 2024 vedtok stortinget at regjeringen skal legge frem stortingsmelding om Brukerstyrt Personlig Assistanse i løpet av året 2024. Funksjonshemmedes organisasjoner og flertallet på stortinget har ventet siden 2021 på at dokumentet der regjeringen legger frem hvordan de vil lede sin ...

Norges Handikapforbund etterlyser låneordninger for hjelpemidler

Norges Handikapforbund etterlyser låneordninger for hjelpemidler

Publisert:

Erik Lien fra Oppdal trives godt i jobben som postbud for Oppdal kommune. Han har CP og er avhengig av hjelpemidler for å kommunisere og komme seg rundt. Men da den elektriske skuteren gikk i stykker, ble han isolert hjemme og kom seg ikke på jobb mens skuteren var ut og inn av verksted. Nå ...

Norges Handikapforbund etterlyse låneordninger for hjelpemidler

Norges Handikapforbund etterlyse låneordninger for hjelpemidler

Publisert:

Erik Lien fra Oppdal trives godt i jobben som postbud for Oppdal kommune. Han har CP og er avhengig av hjelpemidler for å kommunisere og komme seg rundt. Med den elektriske skuteren kan han også komme seg rundt i nabolaget. Men da skuteren gikk i stykker ble han isolert hjemme og har ikke kunnet ...

Familie frykter å miste avlastningstilbud for sin utviklingshemmede datter

Frykter å miste avlastningstilbud for sin utviklingshemmede datter

Publisert:

Kaisa er 5 år gammel og har en sjelden genfeil og flere diagnoser som gjør at hun er sterkt utviklingshemmet. Foreldrene hennes er avhengige av hjelp i hverdagen, inkludert nattevakter og avlastning på Lillebølgen bo- og behandlingssenter. Dersom Kristiansand kommune oppløses frykter Kaisas ...

En kafé av det uvanlige slaget

En kafé av det uvanlige slaget

Nytt tiltak gir flere uføre i Japan muligheten til å jobbe hjemmefra

Publisert:

På kafeen Dawn Avatar i den japanske storbyen Kyoto kommer funksjonshemmede og uføre på jobb, selv om de befinner seg langt unna kafeen under arbeidsdagen. De får nemlig styre hver sin robotservitør!