Ragnhild straffes for sin samfunnsinnsats

Ragnhild straffes for sin samfunnsinnsats

Publisert: - Oppdatert: 29.11.2021 kl 14:16

Ifølge beregninger fra Norges Handikapforbund vil du som uføretrygdet tape rundt 12 000 i året dersom du tjener rundt 0,4 G i tillegg til uføretrygden. Hvis regjeringens forslag i det nye statsbudsjettet blir vedtatt vil Ragnhild Skovly Hartviksen vurdere å slutte som brukerrepresentant for ...

SV ønsker å reversere regjeringens lønnskutt for uføre

SV ønsker å reversere regjeringens lønnskutt for uføre

Publisert:

SV-nestleder, Kirsti Bergsø sier til Handikapnytt at det er en prioritert sak i forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 at uføre får beholde at fribeløpet på 0,4 G. Det kan ikke være slik at folk taper penger på å jobbe og delta i ...

Salangen-redaktør anker BPA- saken

Salangen-redaktør anker BPA- saken

Publisert:

Jon Henrik Larsen grunnla og drev lokalavisa Salangen-Nyheter i samarbeid med sin brukerstyrte personlig assistent (BPA). Denne stillingen var en såkalt varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). Salangen kommune fratok ham assistansen fordi den mente ...

Statsbudsjett som skuffer de funksjonshemmede og opprettholder utenforskapet

Statsbudsjett som skuffer de funksjonshemmede og opprettholder utenforskapet

Publisert:

Norges Handikapforbund (NHF) kaller Solbergregjeringens statsbudsjett for en oppskrift på diskrimineringen av de funksjonshemmede. Et av tiltakene for likestillling som savnes, er tiltak for arbeidsledigheten og tiltaksplasser for mennesker som ...

Over 100 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet

Publisert:

De fleste funksjonshemmede får ikke hjelp fra NAV til å skaffe seg arbeid. De fleste har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb. Få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for ...

Kvinner med funksjonshemning får langt mindre hjelp enn menn

Publisert:

Menn med personlig assistent (BPA – brukerstyrt personlig assistanse) får i gjennomsnitt 10,8 timer mer i uken enn kvinner, ifølge Helsedirektoratet. Margot Svenning (30) har en medfødt muskelsykdom og syns det er merkelig at funksjonshemmede ...

Budfirma med milliardomsetning dømt for diskriminering av rullestolbrukere

Publisert:

Det verdensomspennende pakke-budfirmaet UPS (United Parcel Service) tjente over 720 milliarder og har over tretti hentesteder i Norge. Men rullestolbrukere får ikke tilgang for å få utlevert de pakkene de har bestilt. Dette skyldes ofte ...

Et spesielt brorskap

Et spesielt brorskap

Publisert:

I årene 1979, 1984 og 1999 lagde NRK tre dokumentarer om brødreparet Per og Lasse Barthel, samt moren deres, Ruth. Brødreparet led av den arvelige muskelsykdommen Spinal muskelatrofi, og da serien gikk for første gang visste man ikke hvor lenge brødrene kom til å leve. Nå har Lasse blitt 60 ...

Svaksynte Solveig (7) får tilrettelagt skolevei

Svaksynte Solveig (7) får tilrettelagt skolevei

Publisert:

Syvåringen er nesten blind, men Vadsø kommune har lagt inn hjelpemidler langs skoleveien. Hun kan så vidt skimte de røde stolpene langs skoleveien. De hjelper henne på rett vei for farger og sterk lys kan hun så vidt oppfatte. I tillegg er det ...

Utviklingshemmede opplever store begrensninger i selvbestemmelsen

Publisert:

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener at mennesker med utviklingshemning opplever store begrensninger i selvbestemmelsen, både i det kommunale tjenestetilbudet, gjennom tvangsvedtak og – ikke minst – i ordningen med ...

Brukerne krever fortsatt tre hjelpemiddelsentraler

Publisert:

I dag finns det tre sentraler for hjelpemidler i Oslo og Viken. I kjølvannet av regionreformen har det vært diskusjoner om hjelpemiddelsentralene, som i hovedsak har fulgt fylkesgrensene selv om det er en statlig tjeneste. Nå har Navs ...

Rødgrønn seier i stortingsvalget 2021

Rødgrønn seier i stortingsvalget 2021

Publisert:

De borgerlige, med statsminister Erna Solberg i spissen, fikk 68 mandater.

Om integrering av barn med funksjonsnedsettelser i vanlig skole

Om integrering av barn med funksjonsnedsettelser i vanlig skole

Publisert:

I en ny rapport som er utarbeidet av NOVA kommer det frem at barn med fysiske funksjonsnedsettelser taper sosialt dersom de ikke integreres i en vanlig klasse. Over 600 barn og unge er med i undersøkelsen.

Tiltak for økt tilgjengelighet har økt verdien på Akershus slott

Publisert:

Dette mener riksantikvar Hanne Geiran som med stolthet viste fram den nesten usynlige løfteplattformen ved trappeheisen til Akershus slott. Det er forsvarsbygg som har utført tilgjengelighetstiltakene som gjør det mulig for rullestolbrukere og ...

Oslo kommune tar selvkritikk for BPA-glipp

Publisert:

I forrige uke kom Handikapforbundet og Uloba-(Independent living ) med kraftig kritikk av Velferdsetaten i Oslo kommune fordi de ikke tok hensyn til FN- reglene om funksjonshemmedes rettigheter når det gjelder BPA. Kritikerne mener BPA skal være ...

Konkurranseutsetting av BPA skaper mindre frihet og selvbestemmelse

Publisert:

I fjor var det 531 personer i Oslo som hadde vedtak om brukerstyrt personlig assistanse til mellom 40 og 50 timer i uka. Personen kunne selv velge assistent mellom de ulike byråene som tilbyr denne tjenesten. Nå har Oslo kommune utlyst en ...

Det er viktigere å være et bra menneske enn å prestere godt

Publisert:

Sier Birgit Skarstein i et intervju med Handikapnytt. Hun har vunnet VM- medaljer, parolympics og tatt imot flere priser. I sommer ble hun hedret med Norges Handikapforbunds hederspris. Takketalen hadde hun spilt inn på forhånd siden hun var i ...

Handikapforbundet gir terningkast til de politiske partiene

Handikapforbundet gir terningkast til de politiske partiene

Publisert:

Handikapforbundet har gått ut fra sin egen strategi for å se hva som er viktig å endre i norsk politikk. De har tatt utgangspunkt i likeverd, helse og omsorg og likestilling for funksjonshemmede. Etter å ha sett på de ulike partiprogrammene har ...

Et universelt utformet Norge

Et universelt utformet Norge

Publisert:

Endelig ble den lenge savnede handlingsplanen om universell utforming lagt fram i går. Ti statsråder i åtte departementer kunne presentere planen innen 65 ulike områder i samfunnet blant annet samferdsel. Denne handlingsplanen følger opp ...

Vil du delta i NIMs prosjekt om ytringsfrihet for funksjonshemmede?

Vil du delta i NIMs prosjekt om ytringsfrihet for funksjonshemmede?

Publisert:

Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM skal i løpet av året lage en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet. De vil spørre om hvordan det er å få informasjon om samfunnet vi lever i, f.eks. i avsier, på TV eller å være på ...

Anne Marie Sandvik (86) ble diskriminert av Hurtigruten

Publisert:

– Sikkerhet blir ofte brukt som argumentasjon for å utestenge funksjonshemmede fra deltagelse. Det er viktig at man snur fokuset og jobber med ivaretagelse av sikkerhet slik at alle kan delta med de samme mulighetene, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF.

Fattigdom anno 2021

Fattigdom anno 2021

Publisert:

Alle politikeres førsteprioritet burde være at alle skal telles med også de fattige. Livsvilkårene som boforhold, helse hva de har råd til å spise og hvordan de klarer å leve, ikke bare overleve på den økonomiske støtten de får bør være ...

Kortnytt torsdag 5. august 2021

Publisert:

Her kommer det to nyheter, og vi starter med koronapandemien.

Får endelig tilbud om BPA

Publisert:

Etter ett og et halvt års kamp har ekteparet Kine Renate Johansen og Eivind Moa fått tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (også kjent som BPA) til deres 5 år gamle datter, Live.

Andreas vitnemål hylles

Andreas vitnemål hylles

Publisert:

Å få vitnemålet etter endt skolegang er spennende, ettersom det er der man får vite hvor godt man gjorde det på grunnskolen. Nå har foreldrene til 16-årige Andrea lagt ut datterens vitnemål på Facebook for å vise at livet er mer enn 6-ere og strykkarakterer.