Mangler 20 000 vernepleiere til helsetjenester for utviklingshemmede

Mangler 20 000 vernepleiere til helsetjenester for utviklingshemmede

Publisert:

Silje Reina Bareksten, i Kinn kommune er 27 år og en av mange som er avhengig av faglært hjelp. Hun er utviklingshemmet og får hjelp med alt fra tannpuss til å ta medisinene sine. Bareksten flyttet inn i boligen for rundt seks år siden, men er ...

Regjeringen åpner for hyttepåske

Regjeringen åpner for hyttepåske

Publisert:

Kl. 13.00 i dag skal regjeringen fortelle om hvordan man tenker seg at årets påskeferie blir, men allerede nå er det klart at man kan dra på hyttetur, selv om hytta skulle ligge utenfor kommunegrensa. Årsaken er at det var mindre smitte i vinterferien enn det man fryktet på forhånd.

Vil kjempe for et fullverdig og inkluderende samfunn

Vil kjempe for et fullverdig og inkluderende samfunn

Publisert:

Elan Morgan er politisk medlem i Rådet for personer med funksjons-nedsettelser i Oslo. Hun har sammen med Aurora Kobernus, styremedlem i Nordre Aker MDG, skrevet et innlegg i Handikapnytt med krav om universelle menneskerettigheter og muligheten til å kunne være likestilte borgere som kan delta ...

Plutselig forsvant støtten på skolen til funksjonshemmede barn

Plutselig forsvant støtten på skolen til funksjonshemmede barn

Publisert:

Støtteapparatet falt sammen over natten for ett år siden for barn med funksjonsnedsettelse. Myndighetene kritiseres sterkt for å ikke gripe tak i situasjonen. Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på situasjonen for disse barna. Det var mange som mistet tjenester i ...

Coop Nord handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse

Coop Nord handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse

Publisert:

Den funksjonshemmede tilkallingsvikaren ble bedt om å slutte etter første dag på jobben. Hun hadde vært åpen om diagnosen sin og begrensningene da hun søkte og ble ansatt i dagligvarebutikken som er en del av Coop Nord. Men etter at hun hadde ...

Saksbehandlere varslet statsministeren om funksjonshemmedes krav til BPA

Publisert:

Under et digitalt kurs for cirka 100 kommunale saksbehandlere i fjor høst, kom det fram hvordan de funksjonshemmedes organisasjoner hadde påvirket helseministeren om ulike fordeler og forventninger rundt BPA. De anonyme varslerne deltok selv på ...

Mor til funksjonshemmet datter ber KrF stemme for CRPD i norsk lov

Publisert:

Hege Tegler, medlem i Handikappede Barns Foreldreforening, appellerer til Kristelig Folkeparti og de verdiene partiet sier de står for. I disse dager skal Stortinget stemme over om menneskerettighetene til funksjonshemmede (CRPD) skal ...

Birgit Skarstein ble hedret av sanitetskvinnene

Publisert:

Idrettsutøver Birgit Skarstein ble i helgen tildelt Norske Kvinners Sanitetsforenings (NKS) hederspris, Fredrikkeprisen. Hun får den for hennes arbeid for å fremme mangfold, menneskers muligheter og håp selv om forutsetningene er ulike, og prispengene har Skarstein bestemt at skal gå til ...

Kampen om BPA til Elias (4) tok 14 måneder

Kampen om BPA til Elias (4) tok 14 måneder

Publisert:

Foreldrene til Elias (4) søkte kommunen om å få brukerstyrt personlig assistent (BPA) til sønnen. Familien søkte først om 75 timer BPA i uken. Sandnes kommune ga tilbud om 24 timer BPA i uka. De klagde på vedtaket om 24 timer BPA i uken. Elias er psykisk og fysisk utviklingshemmet, og ...

Ble mor mot alle odds

Publisert:

Som treåring ble Anette Kojedahl hardt rammet av leddgikt. Sykdommen gikk ikke bare ut over leddene, men også indre organer. Knær, hofter, en ankel og en skulder ble erstattet med kunstige ledd. Rullestolen ble hennes faste følgesvenn og hun tok ...

Ap vil jobbe for likestilling av funksjonshemmede og et universelt samfunn

Publisert:

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier til Handikapnytt at partiet ønsker FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk menneskerettighetslov. De har også formuleringer om å sikre universell utforming av skoler innen 2030. Og vi setter et mål ...

Lånekassen diskriminerer funksjonshemmede studenter

Lånekassen diskriminerer funksjonshemmede studenter

Publisert:

Studenter med funksjonsnedsettelse som søker tilleggsstipend fordi de ikke kan ha deltidsjobb utenom studiene, får heller ikke lov til å ha ubetalte frivillige verv. En student ved Universitetet i Oslo, sier til Handikapnytt at funksjonshemmede ...

Fortsatt fosilt for rullestolbrukere til tross for offentlig nullutslippkrav

Fortsatt fosilt for rullestolbrukere til tross for offentlig nullutslippkrav

Publisert:

Det offentlige skal fra 2020 bare kjøpe inn nullutslippsbiler. Men for rullestolbrukere flest blir det trolig bensin eller diesel på tanken i flere år framover, selv om de kjører biler som er kjøpt inn av staten. Tidligere denne måneden la ...

Joe Biden vil heve minstelønnen til funksjonshemmede

Joe Biden vil heve minstelønnen til funksjonshemmede

Publisert:

Etter at Joe Biden ble USAs nye president ønsket han å innfri et valgløfte for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser. 420 000 amerikanere tjener så vidt over 18 kroner i timen – fordi de har nedsatt funksjonsevne. Denne ...

Forsinkede taxier gjør at jeg mister verdifull trening -ikke sjåførenes feil

Publisert:

Amir Hashamis (30) er styremedlem i Handikapforbundets ungdom og er bosatt sentralt i Oslo. Han har hatt Cerebral Parese hele livet og for å mestre hverdagen er han avhengig av livsnødvendig trening. -For å komme meg hjemmefra ved Majorstuen og til disse aktivitetene trenger jeg transport med ...

Barn med nedsatt funksjonsevne rammes hardere av koronapandemien

Barn med nedsatt funksjonsevne rammes hardere av koronapandemien

Publisert:

Ifølge en ny, global undersøkelse fra Redd Barna rammes barn med nedsatt funksjonsevne, samt barn som vokser opp med foreldre som har en funksjonsnedsettelse, mye hardere av koronapandemien.

Regjeringen viderefører koronatiltakene i 3 uker til

Publisert:

Onsdag ble det kjent at regjeringen viderefører koronarestriksjonene i minst 3 uker til. Målet er at vi skal få en mest mulig normal julefeiring.

Måtte vente i åtte år på asylmottak

Publisert:

I en rapport om flyktninger som er utarbeidet av Rambøll Management Consulting og Oslo Economicis, kommer det frem at flyktninger med nedsatt funksjonsevne har måttet vente i mer enn 7 måneder på asylmottak, selv om de har fått oppholdstillatelse. Rapporten er laget for Integrerings- og ...

LDO bør granske besøksforbud

LDO bør granske besøksforbud

Publisert:

Nå har Stortinget bedt Regjeringen sørge for en kartlegging av offentlige myndigheters forbud mot besøk i boliger for eldre og funksjonshemmede under korona-epidemien. Likestillings - og diskrimineringsombudet er blant de få med innsikt ...

Forteller om sex og vil bryte ned fordommer om funksjonshemmede

Publisert:

Marianne Knudsen (20) har en funksjonshemning som er veldig synlig fordi hun sitter i rullestol. Det gjør at hun møter på en del fordommer. Hun bor i sin egen hybel på Moholt i Trondheim. Hun forklarer til DN.no at hun ofte har brukt flere timer ...

Ap vil utrede FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Ap vil utrede FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Publisert:

Fredag ble utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram offentliggjort. Her kommer det frem at partiet ønsker å innføre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i det norske lovverket, men at de først vil utrede den.

Politiet får kritikk etter bortvisning av storesøster

Politiet får kritikk etter bortvisning av storesøster

Publisert:

Søndag kunne VG avsløre at 133 kommuner innførte besøksstans i boligene for utviklingshemmede. Nå får politiet kritikk for å ha bortvist Saka Maljicaj fra lillesøsterens bolig.

Skjenkerett og universell utforming

Skjenkerett og universell utforming

Publisert:

Det er kommunene som bestemmer hvem som får lov til å skjenke alkohol. Handikapnytt har undersøkt regelverket for hvilke serveringssteder som får skjenke alkohol. Det viste seg at kommunene kan være strenge og faktisk stille konkrete krav til universell utforming. Men friheten er ikke like ...

20 år siden NRK Tegnspråk gikk på lufta

20 år siden NRK Tegnspråk gikk på lufta

Publisert:

Mandag 14. september var det på dagen 20 år siden NRK fikk sin første TV-kanal med tegnspråktolk. I starten var det bare Barne-TV og Dagsrevyen som ble tolket, men nå tolkes alt fra kl. 18 og utover, på alle ukedager.

Frykter at utviklingshemmede beboere er på vei tilbake til et liv på institusjon

Frykter at utviklingshemmede beboere er på vei tilbake til et liv på institusjon

Publisert:

Neste år er det 30 år siden HVPU-reformen (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede) ble vedtatt. Formålet med reformen var at personer med utviklingshemming fra nå av skulle slippe å bo på institusjon, og istedenfor eie sin egen bolig i et alminnelig nabolag. Men nå - 25 år etter at ...