Kristian Erling Sommerseth mistet BPA-timer-kan miste sitt politisk verv

Publisert:

53-åringen fra Tønsberg representerer SV, som fylkestinget i Vestfold-Telemark. I tillegg er han vararepresentant på stortinget. Nå har Sommerseth som er funksjonshemmet fått kuttet BPA-ordningen så mye at han ikke lenger kan fungere i vervet. ...

Utviklingshemmede bor ikke på helseinstitusjoner

Publisert:

I mange år er det blitt bygget boliger som ligner institusjoner til de utviklingshemmede. Ofte ligger boligene også i nærheten til sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Nfus nye leder Tom Tvedt takker nå Tore Hagebakken (Ap) som stilte ...

Handikapforbundet får millionstøtte til holdningsprosjekt

Handikapforbundet får millionstøtte til holdningsprosjekt

Publisert:

I revidert nasjonalbudsjett får handikapforbundet 4 millioner til prosjektet «Funkiskompetanse». Prosjektet har særlig fokus på barn og unge som målgruppe, i skole, fritid og kultur. «Funkiskompetanse» skal gi barn og unge mer kunnskap og ...

Svikt i tjenester for familier med funksjonshemmede barn

Svikt i tjenester for familier med funksjonshemmede barn

Publisert:

Familier med funksjonshemmede barn har opplevd svikt i flere tjenester under pandemien. De forteller om spesialundervisning som ble borte, helsetilbud som forsvant og at familienes sammensatte behov ble nedprioritert. Tilbudet om brukerstyrt ...

Når kommunikasjonen svikter

Når kommunikasjonen svikter

Publisert:

Magnus Rød ble født med en misdannelse som gjorde at han ble blind som 4-åring. Men 23-åringen fra Sandefjord er ikke den som gir opp, og i dag er han aktiv student, samt at han driver sitt eget snekkerfirma.

Funksjonshemmede trenger reell rett til utdanning

Funksjonshemmede trenger reell rett til utdanning

Publisert:

I ny lov foreslås det at universiteter og høgskoler fortsatt plikter å tilrettelegge for at funksjonshemmede skal kunne ta høyere utdanning, så sant det ikke blir for dyrt. Vi vet hva det betyr i dag. Stortinget skal nå behandle ny lov om ...

EU med nytt handikap-bevis

Publisert:

Dersom du har en nedsatt funksjonsevne, og bor i et land som er medlem av Den europeiske union (EU), har du gode tider i møte: Innen 2023 er over vil unionen innføre kortet European Disability Card (EDC). som skal gjelde i alle EUs ...

Som BPA-assistent vil Rune også veilede andre

Publisert:

Rune Bjugn, instagram-assistenten, er kanskje en av Norges mest erfarne brukerstyrte personlige assistenter. og har i motsetning til de fleste dette som hovedjobb og ikke som ekstrajobb. Han er glad i jobben han har hatt i 10 år, som innebærer ...

Redd Barna har laget kampanjefilm om overgrep

Redd Barna har laget kampanjefilm om overgrep

Publisert:

Barn med funksjonsnedsettelser er mest utsatt for overgrep. Ofte står barn i et avhengighetsforhold til overgriperen og det blir vanskelig å bli trodd når det varsles om overgrep. Barn blir i mindre grad enn andre tatt på alvor og lyttet til. ...

Flertall vil oppløse Viken fylke

Flertall vil oppløse Viken fylke

Publisert:

- Blir det en diskusjon om inndelingen av Viken, så er både jeg og Høyre villig til å være med på den diskusjonen, sier Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen.

Ulrik blir blind hvis familien ikke skaffer minst åtte millioner kroner

Ulrik blir blind hvis familien ikke skaffer minst åtte millioner kroner

Publisert:

#Ulrik (4) er en leken gutt som ser lyst på livet. Men hvis flertallet på Stortinget sier nei, må familien selv betale behandlingen for å unngå at han blir blind. Isabell Hagen er mamma til Ulrik som fikk diagnosen Retinitis Pigmentosa. Hun ...

Jørgen jobber for funksjonshemmedes rettigheter på Arbeiderpartiets landsmøte

Jørgen jobber for funksjonshemmedes rettigheter på Arbeiderpartiets landsmøte

Publisert:

Jørgen Foss (31) er nestleder i bydelsutvalget på Sagene og delegat på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Han er ansatt i Norges Handikapforbund i Oslo, og vet godt hvilken kamp mange funksjonshemmede må kjempe hver eneste dag for ting alle andre ...

Den rullende TikTok-kongen

Den rullende TikTok-kongen

Publisert:

Morten Marius Skau sitter i rullestol og er en av mange som er på TikTok, en app der man kan lage humoristiske sketsjer. Det er noe som passer bra, for er det noe han misliker, er det sympati for at han sitter i rullestol.

- Noen ganger ...

Stian Skarsten-reiser til Thailand for å bli operert

Stian Skarsten-reiser til Thailand for å bli operert

Publisert:

Stian Skarsten (40) elsker å være ute i naturen. Særlig terrengsykling har han en stor forkjærlighet for. Sykkelentusiasten kjørte den samme løypa som han har kjørt så mange ganger før. Så går han over styret på sykkelen, brekker nakken ...

Dokumentering av diskriminering er viktig

Publisert:

– Det er viktig ikke bare å se på arbeidsgiverne, men å se på arbeidstagerorganisasjonene, også. De er ikke flinke nok på den andre siden av bordet; de er ikke opptatt av å tenke mangfold, sier hun.

MDG-politiker sikret gjennomslag for grønn handikap-politikk

MDG-politiker sikret gjennomslag for grønn handikap-politikk

Publisert:

#Aurora Kobernus hadde vært medlem i MDG tre måneder da hun fikk gjennomslag for å vedta et helt kapittel om funksjonshemmede i det nye programmet til MDG. – Jeg er imponert, sier fungerende partileder Arild Hermstad. Landsmøtet til ...

Arbeidsgivere diskriminerer rullestolbrukere

Arbeidsgivere diskriminerer rullestolbrukere

Publisert:

#Fersk forskning viser at rullestolbrukere kalles inn til intervju bare halvparten så ofte som andre. Hvis du skriver i søknaden at du er rullestolbruker, så vil ikke arbeidsgiveren møte deg. En gruppe forskere sendte inn 1200 jobbsøknader. På ...

Fostermor spilte vekk pengene til sin utviklingshemmede fosterdatter

Publisert:

I Møre og Romsdal har en fostermor i 40-årene blitt dømt til 45 dagers fengsel for å ha spilt vekk pengene til familiens utviklingshemmede fosterdatter. Pengene ble brukt på nettgambling.

Et lovforslag som gjør oss til annenrangs borgere sier Handikapforbundet

Et lovforslag som gjør oss til annenrangs borgere sier Handikapforbundet

Publisert:

En foreslått endring i plan- og bygningsloven setter boligpolitikken 20 år tilbake, advarer Norges Handikapforbund. Skal «tilgjengelighet» defineres som noe allment eller som særløsninger for funksjonshemmede i boligbyggingen? Spørsmålet har fått funksjonshemmedes organisasjoner til å ...

Ida Hauge Dignes ble frastjålet rullestol ved studentby i Oslo rett før påske

Publisert:

Drøye to måneder etter at hun fikk den, ble Ida Hauge Dignes frastjålet rullestolen sin. -En gang mellom 16.00 og 19.00, onsdag 24. mars ble rullestolen min stjålet fra gangen i blokka der jeg bor. Om du har observert den i området Nydalen/Bjølsen/Sagene, gi meg beskjed eller ring politiet ...

Om ledsagere og og kvalifisert flypersonale

Om ledsagere og og kvalifisert flypersonale

Publisert:

I en kronikk på Handikapnytt.no skriver Leif Elde, som tidligere har vært medlem av Avinors flygruppe for Norges Handikapforbund, om at det bør være det enkelte flyselskaps ansvar å sørge for at kvalifisert personale står klare til å hjelpe funksjonsnedsatte personer dersom flyet må ...

Skolestengning går spesielt ut over tre grupper

Publisert:

Voldsforsker Carolina Øverlien kommer med en klar oppfordring når mange av Oslos skoler stenger igjen. En som vet mye om konsekvensene av at skolene ble stengt i fjor, er Carolina Øverlien. Hun er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om ...

Fagfolk etterlyser begrunnelse for nedstengning

Fagfolk etterlyser begrunnelse for nedstengning

Publisert:

I løpet av uken som har gått har både lokale og sentrale myndigheter hevet smittevern-nivået som følge av stigende smittetall. Mens Oslos byrådsleder Raymond Johansen innførte de strengeste tiltakene i hovedstadens historie, innførte regjeringen skjerpede tiltak i Viken fylke, som har 1,2 ...

Vi må få flere utviklingshemmede i arbeid, mener forskerne Line Melbøe og Hege Gjertsen

Vi må få flere utviklingshemmede i arbeid, mener forskerne Line Melbøe og Hege Gjertsen

Publisert:

To forskere fra UiT i Harstad presenterte ny forskning for den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet. 29. mars legges en helt fersk bok ut for salg, med tittelen«Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming». Dette er den første boken om arbeidsinkludering for personer ...

Uten BPA hadde livet mitt sett helt annerlides ut

Publisert:

Celine S. Kallevig fra Jessheim (23) fikk først tilbud om sykehjemsplass for hennes usynlige funksjonshemning. Men med en BPA- ordning kan hun leve et helt vanlig liv. Hun tør også å utfordre seg selv ved å gjøre ting hun tidligere syntes var skummelt, som det å møte mange mennesker på et ...