Empo TV

Organisasjoner til kamp mot Regjeringens kutt i heistilskudd

Siden 1990-tallet har Husbanken hatt 50 millioner kroner hvert år til å støtte borettslag og sameier som vil bygge inn heiser i lavblokker. Regjeringen ønsker nå å kutte i heistilskuddet i statsbudsjettet for 2023. Det kan tvinge flere funksjonshemmede inn i omsorgsboliger og på sykehjem, mener spesialrådgiver Bente Johansen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Sammen med Norges Handikapforbund og flere andre organisasjoner ber de regjeringen om å snu.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2022 kl 12:40

Johansen snakker om det statlige heistilskuddet boligeiere kan få gjennom Husbanken, «Tilskudd til etterinstallering av heis og tilstandsvurdering», som det formelle navnet er. Fjerningen av heistilskuddet kom som en overraskelse for Handikapforbundet, NBB, og 8 andre organisasjoner innenfor både helse, bolig og byggenæring. Nå ber de Stortinget om å redde heistilskuddet.

Prosjektleder og byggleder John Lillesæter og Obos Prosjekt har bygd heis i gamle blokker i Hedmark helt siden den første tilskuddsordningen til ettermontering av heis kom i 1995.De som kjøpte seg bolig på 1960-tallet, begynte å bli eldre. De så at en blokkleilighet som fungerte bra da flyttet inn ble vanskeligere når de ble eldre. Da tilskuddsordningen kom i 1996 ble det ettermontert 155 heiser i Hamar, Elverum og Stange, forteller prosjektleder John Lillesæter i Obos. 2000 leiligheter fikk tilgang til heis.

En statssekretær i kommunal- og distrikts-departementet, forklarer Regjeringens kutt for Handikapnytt.

-I fjor ga Husbanken 46 millioner kroner i tilskudd til heis. Det resulterte i 24 heiser. Ved å avvikle denne ordningen frigjør vi midler som kan komme flere til gode. Nye boligblokker med tre etasjer eller mer skal bygges med heis. Det er det viktigste bidraget til et økt tilbud av boliger med heis, sier hun til Handikapnytt.

Men i 2023 vil Regjeringen heller satse på tilskudd til energitiltak i den kommunale boligsektoren. Dette vil bidra til å redusere dagens høye strømutgifter, sier hun. Husbanken vet ikke hvor mange beboere som er bevegelseshemmet, men de kan opplyse at de har bevilget 132 mill. i tilskudd de tre siste årene til å montere heiser. Det er ofte gamle og rimelige blokkleiligheter der uføre og eldre bor som mangler heiser. At mye gjenstår mener også Bente Johansen i NBBL. Hun sier at de rimeligste boligene som får ettermontert heiser går til personer med lavest inntekt. Nye boliger som bygges med heis er ofte dyrere og derfor kan ikke folk med lav inntekt kjøpe bolig der. De funksjonshemmede som ikke har råd til å kjøpe bolig med heis kan alternativet bli kommunal omsorgsbolig, eller i verste fall sykehjem, sier Bente Johansen.

For funksjonshemmede blir dette problemet ekstra stort, sier Handikapforbundets leder Tove Linea Brandvik. En av fire funksjonshemmede er i jobb og vi vet at de har ekstra kostnader på grunn av sin funksjonshemming. Dette gjør at halvparten av norske boliger ikke er tilgjengelige for mennesker som oss. Statsbudsjettet skal behandles i Stortinget der også de ti organisasjonene skal få si det de mener.

Saken er fra Handikappnytt:

Regjeringen vil droppe heistilskuddet – organisasjoner advarer mot følgene