Empo TV
Foto: Pxhere

Foto: Pxhere

Håkons boligdrøm kan bli knust

16 år gamle Håkon Ljosland Brurberg er utviklingshemmet og går på videregående skole. Han har i tillegg ADHD og cerebral parese og trenger mer oppfølging enn andre ungdommer på hans alder. Det vil han trenge livet ut. Håkons foreldre Morten Ljosland og Camilla Brurberg vil at sønnen skal få sin egen bolig for resten av livet. Men boligplanene blir vanskelig etter at Regjeringen kutter i investeringstilskuddet for omsorgsboliger i statsbudsjettet for 2023.

Publisert:

Sist oppdatert: 23.11.2022 kl 13:59

Det statlige investeringstilskuddet fra husbanken er ment til å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Denne statlige støtten har eksistert siden 2008. Håkons foreldre har gått sammen med seks andre familier i Drammen, som alle har barn med utviklingshemming. De har planer om å bygge et borettslag for barna sine, som de kan bo i resten av livet. Et borettslag med personalbase, fellesareal, men som eies av de som bor der selv.

Kommunen, som vil være byggherre har vært positiv til prosjektet. Kommunen har kunnet få investeringstilskudd på 1,5 millioner fra staten. Disse pengene må familiene og kommunen finne andre steder. Boligkøene er veldig lange og kommunen har ikke et tilbud til Håkon. Foreldrene vil likevel ikke la det dramatiske kuttet ødelegge drømmene deres. For foreldrene til Håkon og NFU-lederen Tom Tvedt ble kuttet i boligstøtten et sjokk, ifølge VG.

- Om kuttforslaget blir vedtatt går det utover familiene til de utviklingshemmede, mener Tvedt. Det blir en bråstopp i botilbudene fra de norske kommunene.

– For familiene dette gjelder, så er dette en katastrofe. Dette er ikke bare et smålig kutt, det er et kutt som rammer de helt nederst ved bordet, sier han.

Tom Tvedt som selv er medlem av Ap forventer at dette løser seg. Noe annet ville vært et dramatisk skritt tilbake for hvilken politikk vi har for mennesker med utviklingshemming. Flere voksne mennesker med utviklingshemming må bli boende på barnerommet hos foreldrene.

- Få grupper sliter mer med å komme seg inn i boligmarkedet som personer med utviklingshemming. Nesten 20 prosent av voksne utviklingshemmede i Norge bor hjemme. Svært få av de som er 25 år bor hjemme fordi det er ønsket, men gjør det på grunn av manglende botilbud.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) sier på vegne av regjeringen at ansvaret for kutt i boligstøtte ligger hos kommunene. Ingen ønsker å kutte i botilbudet til for utsatte grupper. Vi har prioritert psykisk helse, fastlegeordningen og sykehusene. Vi har vært opptatt av å ha en sosial profil. Ser man på helheten i budsjettet har regjeringen strukket seg langt for å sikre våre felles helsetjenester. Det kan være vanskelig for kommuner å prioritere også sier statssekretæren til VG.

Saken er fra VG:
Støre-regjeringen fjerner boligstøtte til utviklingshemmede: − Katastrofe