Empo TV

Mangler 20 000 vernepleiere til helsetjenester for utviklingshemmede

Silje Reina Bareksten, i Kinn kommune er 27 år og en av mange som er avhengig av faglært hjelp. Hun er utviklingshemmet og får hjelp med alt fra tannpuss til å ta medisinene sine. Bareksten flyttet inn i boligen for rundt seks år siden, men er ...

Publisert:

Silje Reina Bareksten, i Kinn kommune er 27 år og en av mange som er avhengig av faglært hjelp. Hun er utviklingshemmet og får hjelp med alt fra tannpuss til å ta medisinene sine. Bareksten flyttet inn i boligen for rundt seks år siden, men er en av mange utviklingshemmede som ikke alltid får den faglærte hjelpen hun burde hatt. Norske kommuner mangler nesten 5000 sykepleiere mens mangelen på vernepleiere er langt høyere. En kartlegging Fellesorganisasjon (FO) har gjort, viser at kun én av ti som jobber med utviklingshemmede har vernepleierutdanning.

Vernepleiere er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. En vernepleier tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet. Som vernepleier arbeider man særlig innenfor tjenestene til til personer med utviklingshemning. Blant annet i kommunale hjemmetjenester , dagtilbud eller i spesialhelsetjenesten.(KildeVernepleier.no

På landsbasis anslås det at det er 21.000 kommunale årsverk knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming. Norge mangler dermed 20 000 værnepleiere bare til gruppen utviklingshemmede. Forbundslederen i FO, Mimmi Kvisvik, sier de har sett flere saker hvor vernepleiermangelen har ført til uriktig bruk av tvang og makt. Lav kompetanse gir uforsvarlige tjenester, sier Kvisvik. Hun mener rekrutteringen ikke går raskt nok. Norske kommuner sliter med å rekruttere og ansette vernepleiere , Det gjør de  også i Kinn kommune i  Vestland der Silje bor. Kompetansen om utviklingshemmede er ikke god  nok. Det er et sterkt ønske om at flere skal ta vernepleier utdanning.

En løsning på rekrutteringsvanskene er å legge til rette for at helsefagarbeidere får ta høyere utdanning ved siden av arbeidstiden. På den måten kan helsefagarbeidere som har stått i yrket i flere år, skaffe seg kompetansen som etterspørres. Til høsten starter Høgskjulen på Vestlandet opp en desentralisert vernepleierutdanning for å hjelpe kommunene med rekrutteringen.

Saken er fra tv2.no

Les hele saken: Mangler 20 000 vernepleiere

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen