Empo TV

Måtte vente i åtte år på asylmottak

I en rapport om flyktninger som er utarbeidet av Rambøll Management Consulting og Oslo Economicis, kommer det frem at flyktninger med nedsatt funksjonsevne har måttet vente i mer enn 7 måneder på asylmottak, selv om de har fått oppholdstillatelse. Rapporten er laget for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Publisert:

"Det er ikke uvanlig at det går betydelig lengre tid enn dette, og lengste oppholdstid i dataene vi har fra UDI for beboere i 2019 var omtrent 8 år", står det i rapporten. Det pekes også på at virkemidlene som skal bistå kommunene i å bosette funksjonshemmede flyktninger mangler koordinering. I tillegg er de ikke godt nok kommunisert. Konsulentene slår fast: "Det er altså de flyktningene med størst behov i UDIs mottaksapparat som ender opp med lengst ventetid.

Videre står det at dagens tilskuddsordning dekker for lite av kommunens kostnader. Konsulentene foreslår derfor å utvide perioden hvor man kan motta tilskudd. Det foreslås også at det bør opprettes et nettverk av kommuner som sammen kan bygge opp kompetanse og kapasietet til å bosette funksjonshemmede flyktninger, og at den norske stat finansierer dette.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (Venstre) har ingen planer om å utvide dagens ordning, der kommunene får støtte i 5 år for å bosette flyktninger med nedsatt funksjonsevne. I et brev til Stortinget, som er gjengitt av avisa Vårt Land, skriver Melby følgende: "Etter fem år legger jeg til grunn at flyktninger mottar tjeneste på lik linje med andre innbyggere, uten særskilt finansiering av staten".

Les hele saken: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne må vente

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo