Empo TV

Vi må få flere utviklingshemmede i arbeid, mener forskerne Line Melbøe og Hege Gjertsen

To forskere fra UiT i Harstad presenterte ny forskning for den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet. 29. mars legges en helt fersk bok ut for salg, med tittelen«Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming». Dette er den første boken om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og boka presenterer ny forskning om hvordan denne gruppen kan få bedre muligheter til å jobbe på en vanlig arbeidsplass, skriver kommunikasjonsrådgiver Tomas Rolland ved UiT på Universitetets hjemmesider.

Publisert:

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterte denne uken til et mini-seminar om arbeidsinkludering av utviklingshemmede, og der var UiT-forskerne invitert for å legge frem resultatene fra boka og forskningen. To av redaktørene av boka er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Line Melbøe er vernepleier og førsteamanuensis, mens Hege Gjertsen er sosiolog og førsteamanuensis, begge ansatt ved Institutt for vernepleie i Harstad. – Vi er kjempefornøyd med at vi ble invitert til å snakke om forskningen vår og at politisk ledelse er opptatt av dette, sier Hege Gjertsen.

Statsråden var tydelig engasjert i saken og ga inntrykk av at han var opptatt av dette.  Han ga uttrykk for at boken er et viktig innspill, siden de nå er i ferd med å jobbe frem en ny stortingsmelding, som blant annet handler om dette temaet, sier Gjertsen.

Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sentralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe.

Regjeringen har et erklært mål om å styrke arbeidsinkluderingen av utviklingshemmede, noe som blant annet reflekteres i at utviklingshemmede er gjort til en prioritert gruppe ved inntak til varig tilrettelagt arbeid (VTA). En viktig problemstilling er likevel om det er mulig å gjøre mer for at utviklingshemmede skal kunne komme i arbeid og om det er andre måter å få flere utviklingshemmede i ordinært arbeid på.

I tillegg til ministeren deltok politikere og byråkrater fra Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, andre politikere, arbeids- og velferdsdirektoratet, samt Helt med. Gjennom Helt Med får personer med utviklingshemming tilbud om jobb på ordinære arbeidsplasser

I boken har en gruppe forskere fra flere universiteter i landet, samt to islandske forskere, studert ulike innfallsvinkler til arbeidsinkludering av utviklingshemmede. Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.

Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.

Saken er fra iharstad.no

iharstad.no/line-og-hege-la-frem-forskning-for-arbeids-og-sosialministeren-vi-ma-fa-flere-utviklingshemmede-i-arbeid/s/5-126-56913

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen