Empo TV

En god Brukerstyrt Personlig Assistent krever en god leder

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Monica Haugen har selv hatt assistenter i 40 år og beskriver samarbeidet mellom arbeidsleder og assistent som en dans. Arbeidsleder skal være fører av dansen – man må finne takten sammen for å få det til å flyte, og det er viktig å ikke tråkke hverandre på tærne, sier hun til Handikapnytt.

Publisert:

Hun mener gode rammer er viktig og å være tydelig. Allerede på jobbintervjuet legges grunnlaget for godt samarbeid. God beskrivelse av arbeidsoppgaver og forventninger brukeren har må avklares tidlig. «God kjemi» er et viktig verktøy for å avklare hvordan man best mulig kan samarbeide med den aktuelle assistenten. Vær konkret og tydelig, sier hun. Arbeidshverdagen til assistenten skal være meningsfull, derfor er Monica nøye med å forklare hvorfor oppgavene skal løses på en bestemt måte. Forklar hvor viktig arbeidet til assistenten er for egen livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Som politisk aktiv er det viktig for Monica Haugen at en assistent er tålmodig. Selv må hun forklare at assistenten må være tilgjengelig og venter mens hun er på møter. Det å være en BPA kan til tider være ganske ensomt. Man har ingen kolleger man kan omgås med til daglig. Selv om det kan bli en nær relasjon er det viktig å huske at dere har et profesjonelt forhold. Du har ansvaret og må gi tydelige rammer samtidig være autoritær på en vennlig måte. Som arbeidsleder for en BPA har du mange oppgaver; Du har personalansvar, der blant annet arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet er viktigst. Ansvar for å lage gode arbeidsplaner. Du skal også forebygge uenighet og konflikter. Det å få BPA beskriver Monica Haugen som helt avgjørende for at hun kunne begynne et nytt liv. Hun kunne fortsatt leve som aktiv politiker med mye reising. I tillegg må assistenten bistå henne i en del medisinske prosedyrer. For Monica er BPA-ordningen helt avgjørende for at hun skal kunne leve livet sitt slik hun selv ønsker. Å jobbe som arbeidsleder har vært en viktig erfaring som hun kan bruke i senere situasjoner, på arbeidsplassen og på andre arenaer.

Les hele saken: Slik blir du en god arbeidsleder for egne assistenter
Kilde: Handikapnytt