Empo TV

Barn med nedsatt funksjonsevne rammes hardere av koronapandemien

Ifølge en ny, global undersøkelse fra Redd Barna rammes barn med nedsatt funksjonsevne, samt barn som vokser opp med foreldre som har en funksjonsnedsettelse, mye hardere av koronapandemien.

Publisert:

I Jemen bor 12-årige Aiman, som har en funksjonsnedsettelse som gjør at han har problemer med å gå og skrive med hånd. Det har imidlertid ikke hindret ham fra å være en av de flinkeste elevene i klassen, og han bærer på en drøm om å bli farmasøyt - og siden - en fredsskapende president. Jeg må holde meg hjemme for at jeg ikke skal bli smittet, sier Aiman til bistandsarbeidere fra Redd Barna. Hjelpeorganisasjonen bistår ham med bla. hjelpemidler og skolemateriale, og nå for tiden har Aiman og barn på hans alder mer bruk for det enn noen gang. På grunn av koronapandemiens herjinger er skolen til Aiman stengt, og i Redd Barnas undersøkelse kommer det også frem at forskjellene som rammer barn med nedsatt funksjonsevne har forsterket seg.

Undersøkelsen, som er gjennomført i 46 land i perioden juni-juli, omfatter svar fra 31 683 foresatte, og 13 477 barn som er mellom 11 og 17 år. Noen av landene som har deltatt i undersøkelsen er Colombia, Mosambik, Etiopia, Afghanistan, Bangladesh, Kambodsja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Pakistan, Filipinene, Sri Lanka, Egypt, Libanon og Syria. "Svarene dokumenterer at husstander der en person har en funksjonsnedsettelse i større grad enn andre har mistet inntekt og arbeid. Disse husstandene mottar ikke tilstrekkelig offentlig støtte til at de har råd til å skaffe seg det de trenger for å ta vare på sin egen helse." skriver Redd Barna i rapporten.

Hele 83 prosent av foreldrene med funksjonsnedsettelse svarer at mer enn halvparten av inntekten har forsvunnet som følge av koronapandemien. 66 prosent av foreldrene som ikke har funksjonsnedsettelse sier det samme. I tillegg til redusert inntekt, har pandemien ført til at det har blitt mindre læring, flere psykologiske og sosiale utfordringer, og mer vold for alle barn. I følge rapporten har barn med funksjonsnedsettelse fått det verre sammenlignet med andre barn. Her kommer det også frem at 7 av 10 barn med funksjonsnedsettelse forteller at de har behov for læremidler hjemme hos seg. 6 av 10 sier at de ikke har noen som kan hjelpe seg.

- Funnene er sjokkerende og viser tydelig at pandemien har ført til en ekstra stor psykisk og sosial belastning på barn og foreldre med funksjonshemninger sammenliknet med andre, sier Marius Rohdin Karlsen, som er seniorrådgiver for inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i Redd Barna. Karlsen legger til: - Studien viser også hvor viktig det er å samle inn data og bryte ned disse på funksjonshemning og selvfølgelig kjønn. Kun da er det mulig å avdekke de store forskjellene som barn med funksjonsnedsettelser opplever, i forhold til oppfyllelse av rettigheter og tilgang til tjenester som helse, beskyttelse og utdanning.

Les hele saken: Mindre lek, mindre skole og mer frykt (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo