Empo TV

Handikapnytt:

BPA rekrutteres via Finn og Facebook

Foto: Samfoto, Møller Mimsy

Foto: Samfoto, Møller Mimsy

BPA rekrutteres gjennom sosiale medier. Sjeldnere gjennom vanlige stillingsannonser, via de største BPA-selskapene, eller kommunene. Stadig flere personer med nedsatt funksjonsevne med vedtak fra sin kommune om BPA i arbeidslivet, og/ eller fritidsaktiviteter blir arbeidsledere for sin egen assistent. BPA-selskapene kan bistå i ansettelsesprosessene, for eksempel Human-BPA, Medvind, Stendi assistanse og Uloba. Disse 4 selskapene har inngått avtaler med alle kommunene i Norge.

Publisert:

Både Uloba og Stendi assistanse forteller til Handikapnytt at det er vanskelig å finne søkere til utlyste stillinger og få ansatt noen med tittelen BPA. Årene med nedstengning og restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien kan være en årsak til dette, ifølge Medvind.

Trude Kristin Grindalen fra Nittedal, mottok gode råd og fikk hjelp av Human BPA, som er hennes BPA-aktør. I tillegg stillingsannonsen, som lå ute i et halvt år, måtte hun til slutt motvillig legge ut stillingen to ganger på Finn.no.
Hun har selv lang fartstid i helse og omsorgsetaten og mener det er dårlige tider for personer som har behov for borgerstyrt personlig assistanse. Hun nevner at venteperioden mellom søknad og vedtak innimellom kan gå på helsa løs. Som hjelpepleier i kommunen tok hun av og til ekstra vakter selv som BPA. For fire år siden ble helsa dårligere og hun fikk påvist utmattelses-syndromet, ME. Først i november 2021 fikk hun innvilget 23 timer borgeryrt personlig assistanse (BPA) i uka. BPA er en måte å organisere den praktiske assistansen på som funksjonshemmede trenger i hverdagen. – Jeg får avlastning til å gjøre det jeg ikke klarer lenger, og jeg vet at barna har det reint rundt seg hjemme. Jeg får friheten til å være sosial og til selv å bestemme over hverdagen og barna mine, sier Grindalen.

Fra loven om BPA er det to viktige punkter:
-Hovedprinsippet er at man selv er arbeidsleder for egne assistenter og bestemmer hvordan assistansen skal brukes.
-På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen.

Nøkkelord