Empo TV
Takket være midler fra avdøde uten arvinger kan Norsk forening for Williams syndrom arrangere samlinger og aktiviteter.
 Foto: PxHere

Takket være midler fra avdøde uten arvinger kan Norsk forening for Williams syndrom arrangere samlinger og aktiviteter. Foto: PxHere

Norsk forening for Williams syndrom får pengestøtte fra avdøde uten arvinger

Norsk forening for Williams syndrom kan takket være penger fra avdøde uten arvinger ha samlinger og foreningsmøter med ulike aktiviteter. Formuer fra avdøde som ikke har arvinger, kalles «herreløs arv». Hvis avdøde ikke har arvinger etter loven eller etter testament, skal nettoformuen gå til frivillig virksomhet rettet mot barn og unge.

Publisert:

Ifølge Finans Norge dør det hvert år anslagsvis mellom 10 og 25 personer som ikke har arvinger, og disse etterlater seg årlig en formue som er anslått til å utgjøre mellom 3 og 25 millioner kroner. Når det dør en person ikke har arvinger, betyr det pengegaver til Norsk forening for Williams syndrom og andre frivillige organisasjoner. I 2023 mottok foreningen hele 200.000 kroner i støtte gjennom ordningen.

Styreleder Erik Andersen sier til TV2 at midlene bidrar til å skape samhold, aktivitet og glede i deres lille forening med 120-130 medlemmer. Historien TV2 fortalte 2. juledag om Alf i Trondheim som ble funnet død i slutten av november der verken kommunen eller gravferdsbyrådet klarte å finne familie, slekt eller venner førte til at formuen hans ble gitt til blant annet foreningen for Williams syndrom. Hvis tingretten har slått fast at arven er «herreløs», er det Kultur og likestillingsdepartementet som har ansvaret for hvordan den totale nettoformuen fordeles videre til frivillig virksomhet over statsbudsjettet.

For budsjettåret 2024 har «herreløs arv» skiftet navn til «Aktivitetsstøtte». Dette gjøres etter egen bevilgning over statsbudsjettet. Denne ordningen ble opprettet i 2016 og det er Landsrådet for Norges barne- og ungdoms-organisasjoner (LNU) som fordeler midlene til frivillige organisasjoner.

Dette er Williams syndrom:

Williams’ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk medfødte strukturelle forandringer i hjertekarsystemet, redusert vekst og forsinket utvikling. Typisk for diagnosen er også gode verbale språkferdigheter, sosial utadvendt personlighet og at personene utrykker stor musikkglede.

Kilde: Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Saken er fra TV2:
Har delt ut 94 millioner fra «herreløs arv»