Empo TV

Utviklingshemmede tvillinger ble nektet skoletransport med kollektivselskapet Ruter

Foto: Storyblocks

Foto: Storyblocks

Oliver og Oskar er begge født utviklingshemmet. De har begge diagnosen fragilt X-syndrome og mangler blant annet språk. De trenger hjelp i det daglige til flere andre gjøremål hele dagen. Drosjeturen til skolen skulle de ta sammen med en ledsager de kjente godt. Da den tilrettelagt transport-reisen (TT) for funksjonshemmede ble Ruters ansvar fra i sommer, opplevde tvillingene at kun én av dem fikk bli med i drosjen til Bjørnholt videregående skole ledsaget av assistenten sin.

Publisert:

Mor Bente Greåker kunne fortelle til NRK at guttene blir svært urolige når episoder som denne ikke harmonerer med det de er vant til. Hun hadde bestilt drosjen av Ruter, men sjåføren hadde kun fått bestilling på kjøring av én av guttene, og nektet dermed å kjøre begge, og ville heller ikke ta med seg ledsageren som guttene er helt avhengige av. Moren har forgjeves forsøkt å forklare guttenes funksjonshemming for de rette folkene i Ruter.

Handikapforbundets regionsleder Magnhild Sørbotten sier til NRK at hun kjenner til liknende episoder i andre norske byer.

– I noen av disse tilfellene har det vært ren flaks at det ikke har gått virkelig galt. Det handler om at det er folk som ikke er i stand til å si fra om at de har blitt satt av på feil sted. Det er rett og slett uansvarlig, sier Sørbotten.

Sørbotten er for tiden aktiv for å vå til et enda bedre samarbeid om de funksjonshemmedes Taxi-tilbud. Svikten i dette viktige transporttilbudet for alle funksjonshemmede kan gjøre at de velger fritidsreiset med andre selskaper. Ruter har hatt ansvaret for alle TT-reisende de siste 2 årene, Før 2020 hadde det svenske selskapet Samres ansvar for den tilrettelagte transporten. Pernille Aga, leder Ruters tilrettelagte turer for funksjonshemmede og beklager at skoleturen kollapset for Oskar og Oliver. Til NRK sier nun at de tilrettelagte turene er komplekse oppgaver som krever bedre rutiner og samhandling. Dette kan ta noe tid og vil kreve økt bemanning. Innen et par uker bil alt bli bedre, sier hun.

Saken er fra NRK:
Ruter sliter med transport av sårbare grupper i Oslo