Empo TV

Humanitære organisasjoner vil sikre funksjonshemmede i Ukraina

Foto: PxHere

Foto: PxHere

Funksjonshemmedebevegelsen i Norge slutter seg til oppropet fra «The European Disability Forum» (EDF), og vil be om at norske myndigheter og norske humanitære aktører tar et spesielt ansvar for å beskytte funksjonshemmede og bidra til funksjonshemmedes sikkerhet i den pågående krigen i Ukraina.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.03.2022 kl 09:10

Funksjonshemmede er blant de mest utestengte i sosiale fellesskap i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt. I katastrofer er dødeligheten for funksjonshemmede to til fire ganger høyere enn for personer uten
funksjonsnedsettelser.

NFU og Handikapforbundet mottok et brev tidligere i vinter fra EDF. I brevet oppfordres organisasjonene til å rette oppmerksomheten mot Ukrainas funksjonshemmede. Eldre, funksjonshemmede og barnefamilier sitter fast i byer som er under luftangrep og beskytning uten en trygg vei ut og uten transportmidler. Med tomme butikker, et overveldet helsevesen, mangel på elektrisitet og rent vann, må lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner på bakken snarest gjenoppta arbeidet sitt. Jan Egeland i flyktninghjelpen har tidligere rapportert om den pågående humanitære krisen blant de isolerte funksjonshemmede, syke og eldre i en pressemelding fra flyktninghjelpen.

- Det er et økende antall sivile ofre over hele Ukraina, og en uforholdsmessig stor andel av disse er rapportert fra Øst-Ukraina, som jeg besøkte tidlig i februar. Disse områdene har flere eldre, funksjonshemmede og isolerte samfunn enn andre steder. Mange barnefamilier og eldre pensjonister har ingen vei ut av det infernoet de nå lever i.

Les hele saken:
Opprop om beskyttelse av funksjonshemmede i Ukraina

Flyktninghjelpen: Umiddelbar våpenhvile er nødvendig for å hjelpe sivile i Ukraina

Kilde: Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede