Empo TV
Foto: Fotor AI

Foto: Fotor AI

Deltakere søkes til masteroppgave om ASK:

Studenter fra universitetet i Oslo søker deltakere

Studentene er ute etter å lære mer om erfaringer til familier som har barn med utviklingshemming som har behov for ASK, og hvordan de opplever det å bruke ASK. Foresatte til barn med utviklingshemming i barnehagealder, og som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon i hverdagen kan dela. Prosjektet har som mål å undersøke erfaringer til familier med barn med utviklingshemming som har behov for ASK, og hvordan de opplever det å bruke ASK.

Publisert:

NFUs nettside skriver at foresatte til barn med utviklingshemming i barnehagealder, og som bruker alternativ og/eller supplerende kommunikasjon i hverdagen kan delta i undersøkelsen.

Målet med prosjektet er å undersøke erfaringer til familier som har barn med utviklingshemming som har behov for ASK, og hvordan de opplever det å bruke ASK. Hvis du velger å delta innebærer det at du deltar på et intervju, der studentene stiller deg noen spørsmål om familiens erfaringer med bruk av ASK. Intervjuet vil ha en varighet på mellom 30 og 60 minutter, og det vil bli tatt lydopptak av intervjuet. Intervjuet gjennomføres på et sted begge blir enige om. De vil bare bruke opplysningene om deg til formålene de har fortalt om i dette skrivet. De behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

De vil bare bruke opplysningene om deg til formålene de har fortalt om i dette skrivet. De behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller barnet hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med Marte, epost: mstrang@uio.no

Saken er fra NFUnorge:
Deltagere søkes til masteroppgave om ASK

Påmelding: "Familiens erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon"

Nøkkelord