Empo TV
Foto: PxHere

Foto: PxHere

Uenighet blant juristene om innføring av CRPD

Utredningen om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter overlevert kultur- og likestillingsministeren.

Mandag 15. januar fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) overlevert utredningen om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) fra det såkalte CRPD-utvalget. Utvalget, som består av tre jurister, har i det siste året jobbet med å se på hvilke konsekvenser det vil få dersom CRPD blir innført i det norske lovverket.

Publisert:

Utvalgsleder Hilde Indreberg og Kjetil Mujezinovic Larsen er enige med Norges Handikapforbund og andre organisasjoner for funksjonshemmede om at konvensjonen må plasseres i menneskerettsloven, hvor FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon befinner seg. Disse konvensjonene trumfer derfor norsk lov i de tilfellene hvor lovverket og konvensjonen motsier hverandre. Det siste utvalgsmedlemmet, Sven Ole Fagernes, mener at CRPD må plasseres i likestillingsloven. - At utredningen ikke er enstemmig, trenger ikke ha noe å si, men nå er det viktig at at vi må sette oss inn i de ulike juridiske betraktningene som utvalget har gjort, sier kultur- og likestillingsminister Jaffery. Hun vil ikke si hvor lang tid det tar før et vedtak om innføring av CRPD i norsk lov kommer på plass.

- Det er positivt at flertallet i utvalget er så tydelig på at menneskerettsloven er riktig plassering. Det vil være forunderlig om politikerne ikke legger vekt på flertallets innstilling, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik. Som en kommentar til utvalgsmedlem Sven Ole Fagernes' argumenter om at menneskerettigheter utfordrer rettsprinsippene, sier hun at menneskerettighetene må ligge til grunn for hvordan vi bygger opp rettsprinsippene våre. - Og så vil jeg understreke at dette handler om politikk. Det er et politisk valg om man sikrer at funksjonshemmede får oppfylt sine rettigheter i Norge, sier Brandvik.

CRPD-utredningen vil snart bli sendt ut på høring.

Les hele saken:
Juristene er uenige om funksjonshemmedes rettigheter

Kilde: handikapnytt.no