Empo TV
Nytt råd skal gjøre kirken mer tilgengelig
 Foto: PxHere

Nytt råd skal gjøre kirken mer tilgengelig Foto: PxHere

Råd for funksjonshemmede skal gjøre kirken mer tilgjengelig

Det ble av mange regnet som et viktig gjennomslag da Kirkerådet tidligere i år opprettet et eget råd for personer med funksjonsnedsettelser. I alt 11 deltakere fra forskjellige organisasjoner for funksjonshemmede er med i rådet for funksjonshemmede i Den norske kirke. De 11 faste medlemmene skal bidra med viktige brukerperspektiver og fagkunnskap om funksjonshemmedes forhold.

Publisert:

Ewy Halseth er Norges Handikapforbunds representant, hun tror de har en mulighet til å påvirke.

Halseth mener møtet var en lovende start på arbeidet med å skape en kirke som er tilgjengelig for alle.¬

«Den aller viktigste oppgaven blir å skape økt forståelse og bidra til mer kunnskap om hvilke hindringer og barrierer man møter når man skal på noe som har med kirken å gjøre», sier hun til Handikapnytt. Og da mener hun ikke bare gudstjenester.

«Kirke brukes til så mye, fra bryllup til begravelser og ikke minst som kulturarena». Halseth ser som sin oppgave i rådet å ivareta bevegelseshemmedes muligheter. Men alle grupper av funksjonshemmede er representert. Rådet vil derfor ha en helhetlig tilnærming i sitt arbeid. Rådet vil arbeide for a t kirkelige ansatte og tillitsvalgte får forståelsen for hvordan de skal tenke når kirken arrangerer noe, så må det alltid være for alle mennesker. Ewy Halseth sier hun sitter igjen med et inntrykk av stort engasjement etter det første møtet i rådet. Det gir henne tro på at det vil være mulig å få til konkrete og viktige endringer.

Videre skal de peke på løsninger som styrker likestilling og muligheter for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet for alle. Rådet vil gi innspill til saker til Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte. Kirkemøtet er det øverste valgte organet i Den norske kirke. Generalsekretær Øyvind Woie i Kabb mener det haster: «Den norske kirke har et stort etterslep innenfor universell utforming. Funksjonshemmede møter mange barrierer for både deltakelse og som ansatte. Det er stort behov for kunnskap og opplæring. Vi i KABB bidrar i dag aktivt og ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til at kirken lykkes med å nå målet om å være en kirke for alle», sier Woie i pressemeldingen.

Les mer:
Første møte i nytt råd: – Vår viktigste jobb er å spre kunnskap i kirken

Kilde: Handikapnytt