Empo TV
Foto: Illustrasjon/PxHere

Foto: Illustrasjon/PxHere

Felt i Diskrimineringsnemda:

Treningssenter nektet førerhund adgang

Et treningssenter i Spenst-kjeden ble felt i Diskrimineringsnemda, etter at en syns- og hørselshemmet kvinne ble nektet å ha med seg førerhunden sin inn på treningssenteret. Daglig leder mente at andre kunder kunne være allergiske. Dette er ikke en god nok grunn til å nekte synshemmede adgang med førerhund, mener en enstemmig Diskrimineringsnemd.

Publisert:

Allerede i 2013 startet kvinnen på et av treningssentrene til Spenst Norge AS. Etter tre måneder fikk hun beskjed om at hun ikke lengre kunne ha med seg førerhunden sin på senteret. Hun avsluttet medlemskapet sitt med det samme. Da senteret i 2021 startet et samarbeid med et idrettslag tok kvinnen kontakt med senteret igjen. Hun ønsket å være med på det nye treningsopplegget denne våren. Hun skrev en epost til senterlederen at hun kunne trene selvstendig etter at hunden er lært opp til å ledsage fra apparat til apparat, men igjen ble det argumentert med at de måtte ta hensyn til andre kunder som kunne ha allergier.

Det ble funnet en løsning der kvinnen fikk tilbud om å ha med seg hunden på et annet treningsopplegg på et ubemannet senter. Treningsopplegget på dette senteret fungerte dårlig for henne, det var ingen ansatte der som kunne hjelpe henne med berøringsskjermene til de forskjellige apparatene, og var ikke tilpasset for henne som var blind. Også dette klaget hun inn for Diskrimineringsmenda.

Nemndas enstemmige konklusjon er at senterets førerhund-nekt er ulovlig diskriminering, ved at den innebærer at klageren ikke får trent ved senteret. Førerhunder har i utgangspunktet ubetinget adgang overalt i samfnnet, nettopp fordi de er et nødvendig hjelpemiddel konstaterte nemda. Å vise til allergi holder ikke som begrunnelse for å nekte førerhunden adgang. Hensynet til allergikere kan i utgangspunktet være et saklig formål, men Diskrimineringsnemda vurderte dette til ikke å gjelde når det går ut over rettigheter til peresoner med synshemming.

I det andre punktet kvinnen hadde klaget inn, fikk hun ikke støtte fra Diskrimineringsnemda. «Treningssenteret har ikke noen plikt til å legge forholdene til rette på en optimal (gunstig) måte for alle grupper med særlige behov. Nemnda mener også at det er adgang til å ha ubetjente treningssentre, selv om dette medfører at det da ikke vil være ansatte til stede som kan bistå personer med funksjonsnedsettelse med å finne frem til hensiktsmessige treningsapparater.»

Saken er fra Handikapnytt:
Treningssenter nektet førerhund adgang – skyldte på allergi