Empo TV

Helse og omsorg:

Uverdig praksis å legge utviklingshemmede på anbud

Foto: PxHere

Foto: PxHere

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol (Ap) fikk spørsmål fra Sara Bell (Sv), om regjeringenes anbudspolitikk for bistand til personer med store bistandsbehov. Hvorfor private omsorgsfirmaer ble vurdert som aktuelle tilbydere av denne omsorgstjenesten var et av spørsmålene.

Publisert:

Begrunnelsen for spørsmålet var at mange med bistandsbehov er avhengig av stabilitet og forutsigbarhet. Da blir tidsbegrensede og forskjellige tjenesteytere en belastning for den enkelte personen som mottar bistand, mente Bull. En kan til og med risikere å måtte flytte fordi en ny omsorgsbedrift har fått anbudet. Ordningen synes å være i strid med helse- og omsorgstjenestelovens målsetning om å «fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer».

Mange med store bistandsbehov er avhengig av stabilitet og forutsigbarhet. Tidsbegrensede anbudsoppdrag representerer det motsatte. En vet aldri hvem som vinner neste anbudsrunde, hvilke tjenesteytere som kommer.

Kostnadene i omsorgstjenesten er først og fremst knyttet til lønn og pensjonsforhold. Kostnadene kan bli lave ved å benytte arbeidere uten formell kompetanse, uorganiserte arbeidstakere, underbemanning, dårlige pensjonsordninger og ved å bryte arbeids-tidsbestemmelsene. Tidligere er det blitt avdekket dårlig kontroll og tilsyn på dette arbeidet.
Arbeidstilsynet er sjelden på feltet. På Helsetilsynets nettsider, vil en samlet sett overfor tjenestene til mennesker med utviklingshemning, se at det er 20 til 30 tilsynsrapporter per år. Tilsynsfrekvensen er såpass lav at den kan betraktes som ikke eksisterende.

Det er etisk betenkelig når anbudsordningene anvendes overfor de innbyggerne som i størst grad er avhengig av velferdsstaten og som i minst grad er i stand til å fremme sine interesser. Anbud på omsorgstjenester skaper vilkår som er i strid med målet om et seriøst og organisert arbeidsliv.

Saken er fra Nfunorge.org


Kritisk til å legge personer med store bistandsbehov på anbud