Empo TV
Illustrasjonsbilde
 Foto: OpenAI / Dall-E

Illustrasjonsbilde Foto: OpenAI / Dall-E

Familie frykter å miste avlastningstilbud for sin utviklingshemmede datter

Kaisa er 5 år gammel og har en sjelden genfeil og flere diagnoser som gjør at hun er sterkt utviklingshemmet. Foreldrene hennes er avhengige av hjelp i hverdagen, inkludert nattevakter og avlastning på Lillebølgen bo- og behandlingssenter. Dersom Kristiansand kommune oppløses frykter Kaisas mor, Ingvild (36) og familien at de må flytte for at datteren deres skal få døgnbemannet avlastning.

Publisert:

Kaisa kan gå og ser friskere ut enn hun er, men hun har en risikoforståelse på nivå med en baby på 8 måneder, forteller moren til NRK. Datteren har en sjelden genfeil som det kun finnes 12 andre kjente tilfeller av i verden. Hun har også flere diagnoser, blant annet atypisk autisme og er alvorlig utviklingshemmet.

Familien som også har en datter på sju år å følge opp er derfor avhengig av hjalp i hverdagen. Moren til Kaisa må for tiden være hjemme på fulltid med pleiepenger for å passe på datteren. Til vanlig jobber hun på Nav. Foreldrene til Kaisa Ingvild Hajum og Morten Øvland er bekymret gor at de kan miste disse tjenestene hvis deres del av kommunen, tidligere del av Songdalen, blir egen kommune igjen. Familien har tidligere søkt om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) til Kaisa i helger og ferier, man har fått avslag fra kommunen.

Familien har laget et lite skriv til nattevaktene som henger på veggen på rommet til Kaisa. Ved Kaisas seng står et apparat som måler puls og metning og en matpumpe som brukes om natta. Da Kaisa var to år ble det nødvendig å overvåke henne når hun sover. Familien har i dag faste nattevakter som er hos dem fra klokka 22 til 07. Kaisa har i tillegg avlastning på Lillebølgen bo- og behandlingssenter i Kristiansand en natt i uka og hver tredje helg. Moren skryter av nattevaktene som kommer hjem til dem og de ansatte på Lillebølgen.

Ingvild sier Lillebølgen er det beste som har skjedd familien siden 5-åringen ble født.

«Det var som å få en utvidet familie som kjenner denne sjeldne, lille, rare ungen like godt som oss. Vi kan sparre og kaste ball med dem», sier moren til Kaisa.

Moren Ingvil understreker at de ikke bare er fornøyde med tilbudet de får fra Kristiansand kommune. Familien har blant annet søkt om BPA til datteren i helger og ferier, men har fått avslag. Kommunen begrunnet det med at behovet til Kaisa ikke var stort nok.

Ifølge kommunalsjef for forvaltning og koordinering, Lisbeth Bergstøl i Kristiansand kommune er det mange brukere som lurer på hva som vil skjer med tjenestene deres dersom kommunene splittes opp igjen. Bergstøl sier at de som bor i mindre kommuner har fått mer omfattende og robuste tilbud, men de er selv usikre på hva som vil skje med disse framover. Kommunen har ikke begynt å jobbe med dette»Vi har ulike løsninger på BPA og har de fått avslag har de alltid en klagemulighet, sier kommunalsjefen til NRK. «Kommunen har en lang vei å gå både i forhold til budsjetter og tildeling, men løsningen ligger ikke i å reversere kommunen», mener Ingvild.

Les hele saken:
Kaisa (5) trenger hjelp hele døgnet – frykter å miste tilbudet

Kilde: NRK