Empo TV

Ski:

Ikke alle er like begeistret over planene om eventyrgård

- Et skummelt eventyr

Foto: Illustrasjon

Foto: Illustrasjon

Unicare Norge AS vil bygge ut for å huse nærmere 45 utviklingshemmede. Dette har det kommet sterke reaksjoner på, skriver Østlandets Blad (ØB). Selskapet kommer med forsikringer om at det ikke blir snakk om en institusjon.

Publisert:

Blant de som har reagert er Cato Brunvand Ellingsen. Han er vernepleier med master i habilitering og har engasjert seg i utviklingshemmedes levekår i mange år.

- Slik Eventyrgården fremstår i dag er det en kommersiell totalinstitusjon, skriver han i et innlegg på Facebook.

På 80-tallet ble den såkalte HVPU-reformen gjennomført. Det ble det satt ned et utvalg som skulle se på den mest ideelle formen for tjenesteyting til mennesker med utviklingshemming. Institusjonene ble lagt ned og kommunene ble satt til å sørge for arbeidstilbud, alminnelige boliger og andre tjenester som den enkelte personen hadde behov for i sine hjemkommuner.

Unicare Norge AS har per i dag kun avtale med beboere fra Oslo til sitt nye senter i Ski.

- Vi har flere beboere vi kunne tenke oss å få flyttet ut til denne gården. Dette på grunn av tilstanden på husene de bor i i dag, sier Unicare til ØB.

- Jeg håper så inderlig at det er folkene selv som ønsker å bo på en gård sammen med 44 andre, 150 ansatte som kommer og går og ikke minst en haug med barnehagebarn, skoleungdom og kunstnere som skal henge rundt. Herregud, jeg blir selv stresset av tanken. Jeg håper også kommunene som kjøper tjenester fra Unicare blir stresset, skriver Ellingsen videre i sitt innlegg.

Ellingsen har med gru sett at det den siste tiden har begynt å dukke opp enkelte større boenheter rundt om i ulike kommuner i landet. Han liker det ikke og vil være en tydelig stemme for det motsatte.

– Hva bør så Unicare bruke gården til? Vel, kutt ut tanken om 45 brukere. Inviter inn nærmiljø, skoler, folk med utviklingshemming, eldre, studenter og andre til å bygge en økologisk gård. Gjerne med en del utviklingshemmede som bevisst har søkt seg til et miljø, ikke som er brukere av Unicare som trenger å flytte dit «på grunn av tilstanden på husene de bor i i dag», avslutter Ellingsen sitt innlegg på Facebook.

Les hele saken på oblad.no:
Stor skepsis til Unicare's inntog i Ski: – Det blir en altfor stor institusjon

Nøkkelord