Empo TV

Teater som bygger selvtillit og motvirker diskriminering

Foto: PxHere

Foto: PxHere

NHF og Norges Handikapforbunds ungdom fra region Sørvest har samarbeidet med institutt for lærerutdanning ved Høgskolen på Vestlandet for å bruke teater som forum for selvutvikling og holdningsendring. Tanken bak forumteater er å spille konkrete situasjoner som de funksjonshemmede opplever undertrykkende. I denne teaterformen bytter skuespillerne og publikum roller. Publikum oppmuntres til å spille den undertrykte karakterens rolle for å lansere forslag til endring og løsninger på situasjonen.

Publisert:

De som selv har opplevd undertrykkende situasjoner i eget liv får øvelse i å håndtere situasjonene blir mottaker av ulike innspill fra publikum som spiller funksjonshemmet og undertrykket for første gang. I forumteateret forsvinner skillet mellom skuespillere og publikum. Det blir en slags prøve på virkeligheten. En øver seg i å sette den enkeelte i stand til å takkle og overvinne erfaringer med utenforskap og undertrykkelse. Publikum gis en mulighet til å oppleve og erkjenne undertrykkelsen som de ubevisst eller bevist påfører andre.

Metoden ble brukt av den brasilianske dramapedagogen, forfatter og politikeren Augusto Boal for å gi undertrukte fattigfolk i juntastyrte i Brasil et verktøy for å finne sin verdighet og kjempe imot undertrykkelse. Derfor kalles det også «De undertryktes teater». Da ni unge funksjonshemmede fikk utprøvd forumteater med studenter fra Høøgskolen på Vestlandet var situasjonene hentet fra eget liv. De dramatiserte møter med en saksbehandler i NAV som ville uføretrygde deg «for sikkerhets skyld» fordi vedkommende ikke tror du kan få jobb. Eller ekspeditører i en butikk som overser den enkelte med nedsatt funksjonsevne. Disse sårbare situasjonene blir sårt å fremstille, men teaterformen gir psykisk trygghet. Fiksjonen skaper en beskyttelse. Handikapnytt skriver om aktørenes opplevelser ved å gjenskape situasjoner fra virkeligheten.

Saken er fra Handikapnytt:

Teater som spiller en rolle