Empo TV

FFO med informasjonsvideoer om funksjonsnedsattes rettigheter i grunnskolen

Skal gjøre det lettere for foreldre å finne ut hva eleven har rett på

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Når man nærmer seg slutten av august er det tid for skolestart, og mens noen begynner på et nytt klassetrinn, har andre sitt første møte med klasserom og lærer. Nå har Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) laget fire animerte videoer som forteller om hvilke rettigheter barn i grunnskolealder har. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Publisert:

Det er i alt fire videoer som FFO har sendt ut. Filmene tar for seg retten til spesialundervisning og tilrettelegging, hvordan gå frem dersom du har en klage, hvilke rettigheter foresatte som søker om pleiepenger har, samt universell utforming av skolebygg. Med andre ord; foresatte skal, med disse videoene, få et overblikk over noe av det viktigste lovverket som det kan være lurt å kjenne til. - Vi vet hvor godt det er med visuell informasjon, og nå håper vi at det kan være til god nytte for foresatte, sier Live Kroknes Berg, som er faglig leder ved FFOs Rettighetssenter.

Videoene er korte - fra ett til fire minutter, og under hver av dem vises det til aktuelle lovverk. De fire videoene er også et supplement til heftet "Skolestart", som er tilgjengelig på FFOs nettsider.

Les hele saken: FFO vil hjelpe deg med rettigheter til barn i grunnskolen

Kilde: handikapnytt.no