Empo TV

Utviklingshemmede bor ikke på helseinstitusjoner

I mange år er det blitt bygget boliger som ligner institusjoner til de utviklingshemmede. Ofte ligger boligene også i nærheten til sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Nfus nye leder Tom Tvedt takker nå Tore Hagebakken (Ap) som stilte ...

Publisert:

I mange år er det blitt bygget boliger som ligner institusjoner til de utviklingshemmede. Ofte ligger boligene også i nærheten til sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Nfus nye leder Tom Tvedt takker nå Tore Hagebakken (Ap) som stilte spørsmål vedrørende den juridiske statusen til hjemmene til mennesker med utviklingshemning. Han mente kommunene feiltolker loven som omhandler hjemmene til utviklingshemmede.

 30 prosent av kommunene feiltolker lover og regler for hjemmene til mennesker med utviklingshemming som kommunale helseinstitusjoner. De innførte derfor besøksforbud fordi boligene ble betegnet som sykehjem eller tilsvarende sier Tom Tvedt. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fikk spørsmål fra Tore Hagebakken (Ap) om hjemmene til mennesker med utviklingshemming har en tilstrekkelig klar status i lover, forskrifter og andre retningslinjer fra statlige myndigheter.

– NFU må prioritere det å få en boligpolitikk i samsvar med CRPD (Forbud mot enhver form for diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne). Jeg tror ikke regjeringen har noe ønske om å diskriminere mennesker med utviklingshemning i boligpolitikken. Før eller senere vil departementet se urimelighetene i dagens lovverk. NFU skal bidra til at denne erkjennelsen kommer raskest mulig, sier Tom Tvedt.

– Institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemning ble nedlagt av et samlet Storting. Et samlet Storting har også forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen forplikter og den fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre skal kunne velge selv hvor, med hvem og hvordan de skal bo. Da kan en ikke ha spesielle regler for hvordan mennesker med utviklingshemning skal bo, poengterer forbundslederen.

Les hele saken her Et hjem skal være et hjem og ingen helseinstitusjon

Saken er fra nfunorge.org

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen