Empo TV

Verdal

Dritan Kreshpaj ble offer for en byråkratisk feil

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Nå kan saken til Dritan Kreshpaj muligens få en lykkelig slutt. Han har bodd som flyktning i Norge siden 2013. Dritan har hatt oppholdstillatelse i 9 år og er ikke blitt bosatt så raskt som mulig, slik regjeringen hadde bestemt seg for i Hurdalsplattformen sin.

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2022 kl 21:34

Foto: PxHere

Foto: PxHere


Hos Utlendings-direktoratet (UDI) inngår Dritan i kategorien "ikke bosatte" fordi Verdal kommune ikke visste at han bodde der. Fordi UDI ikke yter noen helse- og omsorgstjeneste ble situasjonen til Dritan lagt ut på anbud.
Verken ordfører Pål Sverre Fikse, eller lederen av helse- og omsorgssektoren i Verdal kommune var klar over at UDI hadde en "ikke bosatt" flykning med store bistandsbehov boende i kommunen. Så lenge UDI ikke har hatt noen samtaler om bosetning av Dritan med Verdal kommune, så kommer det trolig av at UDI kun har ansvar for "ikke bosatte". Bosettingen sorterer under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). UDI som er underlagt justisdepartementet har i dag ansvaret for Dritan og alle andre som ikke er bosatt. IMDI som er underlagt Arbeidsdepartementet, har ansvar for bosettingen.
UDI hevdet først at ingen kommuner ville bosette Dritan Kreshpaj. Ikke så merkelig så lenge Verdal kommune ikke visste at Dritan bodde i kommunen. Verdals ordfører var villig til å rette opp i bo- og omsorgssituasjonen til Driten. Byråkratiske bestemmelser, tungrodde systemer og mangelfulle virkemidler kan godt være forklaringen til sommelet og feilene.
Hvis det er vilje tilstede, så kan nok mye rettes opp og historien få en lykkelig slutt om justis- og beredskapsminiseter Emilie Enger Mehl samt arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik ber folkene sine sette seg ned med Verdals ordfører Pål Sverre.
Opplysninger Nfu har fått i saken viser at penger neppe er problemet i saken. Avtalene som UDI har inngått med Ecura for å drive asylmottak for personer med store bistandsbehov, er langt ifra gratis. Tvert imot.

Saken er fra Nfunorge

Ta en prat med Verdal kommune