Empo TV

Idrettsforbundet reagerer på aktivitetsmiddel-nekt

Kjøll og Aas med brev til kulturministeren og Stortinget

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

I et brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og partiene på Stortinget kommer idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas med innspill til revideringen av statsbudsjettet. En av de tingene brevet tar opp, er støtten til ordningen Akt26, som dreier seg om aktivitetsmidler til voksne over 26 år.

Publisert:

I statsbudsjettet for 2022 har det vært satt av 55 millioner kr. til Akt26, men da man kom til mars i år, var pengene allerede brukt opp. Idrettsforbundet mener at man må bidra med mer penger til ordningen. "En ordning som går tom etter to måneder frarøver personer med behov for aktivitetshjelpemidler muligheten til å leve aktive liv og ha et aktivt liv sammen med andre", heter det i Idrettsforbundets brev. De fortsetter med å si: "Det er rett og slett diskriminerende og gjør det umulig for både idretten og staten å innfri målet om idrettsglede for alle."

Kjøll og Aas reagerer på innstrammingene som er gjort i ordningen. Ikke bare var bevilgningen mindre enn tidligere, men egenandelen hadde økt med 1000 kr. - fra 4000 kr. til 5000 kr. I tillegg hadde man innført strengere krav til utprøving og strengere plan for bruk. "Ordningen strammes inn, kravene blir strengere og man reduserer samtidig støtte til en ordning hvor det allerede er for lite penger. NIF forventer et revidert budsjett retter opp dette", heter det videre i brevet til Trettebergstuen. Idrettsforbundet håper at ordningen med Akt26 økes til 200 millioner kr., noe som er i tråd med en rapport om ordningen fra 2020.

Idrettsforbundets pengekrav til Akt26-ordningen er 45 millioner kr. høyere enn det funksjonshemmedes organisasjoner krevde da de tidligere i mars ba regjeringen om aktivitetsstøtte. Men i likhet med organisasjonene er det ikke mer penger som er det viktigste kravet til Idrettsforbundet, men å endre ordningen slik at den blir en del av den vanlige hjelpemiddelordningen. Kjøll og Aas skriver i brevet: "NIF ber primært at ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år bær endres fra å være en rammestyrt ordning til å bli en rettighetsfestet ordning som tildeles som en overslagsbevilgning, slik som praksis er innenfor hjelpemiddelområdet."

Aktivitetshjelpemidler - dvs. hjelpemidler som skal gi funksjonsnedsatte en mulighet til å være fysisk aktive og deltakende - har en sentral plass i Idrettsforbundets nye strategi for å styrke paraidretten. Strategien heter "Én idrett - like muligheter" ble presentert i forbindelse med para-VM på Lillehammer i januar.

Les hele saken: Idrettsforbundet reagerer på aktivitetsmiddel-nekt

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo