Empo TV

Reagerer på fagfolk-mangel i tjenestene til utviklingshemmede.

I rapporten "Ingen tid å miste", som er utarbeidet av Fellesorganisasjonen (FO) kommer det frem at Norge mangler minst 20 000 vernepleiere. Forbundet, som er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO), organiserer bla. vernepleiere, og det som kommer frem i rapporten er ikke noen lystig lesing for forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Publisert:

Vi har anbefalt tidligere at minst sju av ti bør ha høyere utdanning, hvorav de fleste bør være vernepleiere, sier Kvisvik i en pressemelding. Rapporten viser at det er høy bruk av ufaglærte når det kommer til tjenester for utviklingshemmede, og Kvisvik mener at dette går utover tryggheten til brukerne.

- Det handler om brukernes trygghet når en av tre har ikke formell  kompetanse. Vi trenger en egen opptrappingsplan det neste tiåret, og det haster. Dette bør bli et temas for neste statsbudsjett, sier hun. 

Det er professor Karl Elling Ellingsen, leder for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), som har skrevet rapporten, som man begynte på i 2018. - Høyere andel ansatte med vernepleierutdanning er en forutsetning for faglig forsvarlige tjenester. Det handler om å gi personer med nedsatt funksjonsevne til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre, sier Ellingsen i den samme pressemeldingen. 

Videre må det nevnes at utviklingen på vernepleier-feltet går langsomt - i 1973 var andelen på 7 prosent, altså har det vært bare 3 prosents stigning på 47 år. Kvisvik mener at det er nødvendig å lovfeste at kommunene skal ansette vernepleiere.

- Vernepleiere blir stadig mer ettertraktet og jobber i alt fra rusomsorg til sykehjem til kriminalomsorgen til skoleverket. For å sikre riktig kompetanse i kommunale tjenester til personer med utviklingshemming må det lovfestes, sier hun.

Les hele saken: 

Slår alarm om mangel på fagfolk i tjenestene til utviklingshemmede

Publisert av: Anders Teslo